*Nettavisen* Nyheter.

Himmel eller helvete?

Lokalavisen Groruddalen avslutter i denne avisen serien om myter og fordommer rundt det kriminelle miljøet i Groruddalen. Det største hinderet for Groruddalen i dag er nok sitt dårlige rykte.

Oppfatning hos folk flest at er Groruddalen er et plaget sted. Kriminalitet, sosial nød og forurensning er de tingene nordmenn flest forbinder med denne delen av byen. Blant de som bor i Groruddalen er det en helt annet oppfatning. I de siste utgavene av Lokalavisen har vi forsøkt å belyse noen av fordommene om kriminaliteten i dalen.
Våre undersøkelser viste at det faktisk er færre lovbrudd i vårt distrikt enn i "finere" deler av byen. Likevel er det et faktum at det skjer kriminelle ting også her. Ergo ligger sannheten et sted i midten. Et sted som Groruddalen, med tett befolkede områder og mye trafikk, må ha sine problemer. Dessuten bor det 120 000 mennesker i dalen og det ville vært en sak i seg selv om alt hadde vært dans på roser.
Selv om Groruddalen er langt fra "Oslos Harlem" bør man ikke senke skuldrene og la ting gå sin gang.

Groruddalen blir ofte omtalt i negative sammenhenger, og enkelte områder av dalen har fått mer juling i riksmediene enn de mener de fortjener. En reportasje om Romsås på NRK ble oppfattet som så krenkende i Grorud bydelsutvalg, at politikerne bestemte seg for å klage til Pressens Faglige Utvalg.
Noen medier går langt i å antyde at Groruddalen er et av stedene i Norge der man kan forvente opptøyer slik vi så i Frankrike. Dette er påstander som ingen i denne dalen kan finne seg i på dette tidspunktet.
Men det er også viktig å sørge for at det aldri skjer en slik utvikling. Nøkkelen til positive trender er ungdom. De må sysselsettes, og målrettet ungdomsarbeid kan forhindre at ungdom tyr til kriminalitet. Samtidig spares ungdom et liv som våre kilder i det kriminelle miljøet beskriver som "et ikke-liv".
Ungdomsmiljøer uten ordentlige tilbud er en god grobunn for ulike typer rusmisbruk, og Stovner politikammer opplever at mange ungdommer som tester narkotika gjør dette ut av ren nysgjerrighet.

Det er utvilsomt mye vilje og stort engasjement hos alle som er involverte i bydelene, bydelsadministrasjoner såvel som lokalpolitikere, men de har sine budsjettrammer. Det gjenstår å se om regjeringen holder det de lovet og hjelper dalen ut av økonomisk uføre.
Motsetninger mellom sentrum og utkant har alltid eksistert. I gamle dager ble bønder fra Aker kommune tvunget til å jobbe gratis på kongens eiendommer. Kristiania anklaget Aker kommunene for kriminalitet i byen. Så kom industrien og fattige arbeidere bosatte seg i dette området. Fabrikkeiere betalte folk dårlig og mange av arbeiderne var meget fattige. Igjen var det kriminalitet som ble et diskusjonstema rundt Groruddalen. Etter at T-banen ble bygget blomstret det opp bosetninger langs jernbanelinjen, og sammen med de kom gjengene. Tveitagjengen, Trosterudgjengen, Haugerudgjengen var bare noen av mange.
Senere ble dette området poppulært blant innvandrere. De var nye i Norge og ofte med dårlig råd. Da var det viktig å flytte et sted der prisene var overkommelige. Innvandrere i dag blir ofte syndebukker for kriminalitet i hovedstaden.
Alle opplysninger viser at siden 1990-tallet har kriminalitet i Groruddalen gått kraftig ned. Det ble investert mye i å pusse opp boligene i dalen. Likevel ligger boligprisene ganske langt nede. Mye av årsaken til dette er at nyinnflyttere med bedre økonomi heller velger "roligere steder".
Situasjonen med boligprisen avspeiles også på pris på forsikringer. Bor man i Groruddalen, betaler man langt høyere forsikring enn andre steder. Grunnen til det er risikoen og skadestatistikkene som forsikringsselskapene kalkulerer med. Antall kriminelle aktiviteter har gått kraftig ned. Derfor forhandler enkelte av borettslagene om lavere forsikringspremie med selskapene. Det gjenstår å se hva resultatet blir.
Konklusjon etter en iherdig undersøkelse av kriminaliteten i Groruddalen er at det finnes, men ikke i så stor skala som omtalt. Noen av problemene som bydelene møter i dag kan på sikt bli håndtert. Det gjenstår å forandre Groruddalens rykte, og det kommer til å bli litt av en oppgave. Bydelene, politiet, ungdomsklubbene og mange andre jobber med dette, og vi i Lokalavisen fortsetter å følge med deres arbeid også neste år.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag