Gå til sidens hovedinnhold

Hind Dakhil, RV

1. Min første politiske sak startet med å holde appeller for det irakiske folket. Jeg var lei av at de ikke ble behandlet like bra som vanlig mennesker under sanksjonene som FN hadde satt. Dette førte til at jeg sitter i styret for komiteen Fritt Irak. Og senere så sitter jeg også i styret for Fredsintativet.

2. Kjernesakene mine er blant annet frihet for et folk som lenge har vært undertrykt. Men jeg har andre saker som betyr mye for meg, som kvinnesaker og skoler. Dette førte videre til at jeg valgte å melde meg inn i RV.

3/4. RV har jobba med Groruddalssaker i Alna og Grorud BU de siste to årene og i Oslo bystyre.
I bydelsutvalgene har RV arbeidet aktivt for å få andre partier med på å si nei til nedskjæringer i kommunal tjenesteyting og istedet sende krav tilbake til bystyret om å få økt bydelenes budsjettrammer. I et tilfelle ble det flertall for ei slik linje i Grorud BU, men i bystyret ble RV dessverre stående alene om å støtte bydelsutvalgets vedtak.
Fordi et forslag fra RV ble vedtatt i bystyret i 1999, ble byrådet pålagt å lage en helhetlig plan for Groruddalen. Dette har byrådet somla fælt med. RV har passa på når det har kommet nye reguleringsplaner som bare er tilpassa grunneiere/bedriftseiere og foreslått at bystyret skal utsette behandlinga av slike saker inntill en helhetlig plan for Groruddalen er behandlet. RV syns det er helt galt å vedta enkeltplaner før helhetlig plan er behandla. Dette er nemlig byrådets taktikk for å gjøre det vanskeligere å få til en helhetlig planlegging som tar utgangspunkt i befolkningas behov.
RV-ere både i lokalmiljøene, i BU og i bystyregruppa har jobba mye for å hindre biblioteknedleggelser. Fordi vi lytta til erfarne folk i lokalmiljøet på Nordtvedt, klarte vi i januar 2003 å grave fram gamle avtaler der kommunen hadde forplikta seg til å drive bibliotek i Grorud Samfunnshus. Dette var i alle fall nyttig bidrag i forsvarskampen for Nordtvedt Bibliotek. Kampen er ikke vunnet og Romsås bibliotek er fortsatt lukket. Vi fortsetter å slåss sammen med alle som vil opprettholde begge bibliotekene.
Generelt har RV og RV-ere jobba for å få til dialog mellom miljøbevegelse/ miljøaktivister/ velforeninger i Groruddalen og fagforeningene. I den forbindelse er vi glad for at det er blitt bred tilslutning til at Postens nye brevsenter bør bygges på Stubberudfyllinga, samtidig som det stilles strenge miljøkrav til ei sånn utbygging. Nå står det igjen å tvinge samferdselsministeren til å instruere Posten Norge AS til å velge denne løsninga.

5. Velgerne kan treffe meg overalt: Jeg skal være på noen stands her på Stovner, noen på Holmlia og litt rundt omkring. Hvis man ser meg, stopper jeg gjerne for en prat, det er alltid morsomt å bli kjent med nye personer.

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året