Gå til sidens hovedinnhold

Historielaget fornøyd!

Ikke bare politikere og fremtidige ungdomsskoleelever er fornøyd med at Grefsen vgs. kan bli ungdomsskole. Historielaget er veldig glade, sier leder Finn Geiran.

GREFSEN: Det er vel ikke ofte at historielag engasjerer seg i skolepolitikk, men det har Historielaget i Kjelsås-Grefsen-Nydalen gjort i forhold til Grefsen vgs. fremtidige skjebne. Blant annet har laget skrevet brev til både Undervisningsbygg, Utdanningsetaten, bydelen og byutviklingskomitéen, hvor det ber om at dagens videregående skole må fortsette å være skole, også etter at videregående-delen flytter til Nydalen.

Stor kulturhistorisk verdi

Historielaget, som i henhold til vedtektene «...skal arbeide for å utbre kjennskap til kulturarv og verne kulturminner av alle slag». viser i brevet blant annet til at skolen er bevaringsverdig, og står på Byantikvarens «gule liste», og at den har en stor kulturhistorisk verdi. Om historielagets henvendelser har vært med på å påvirke prosessen, er ikke godt å si. Men nå er ihvertfall laget veldig glade for at bystyret vedtok at muligheten for at dagens videregående skole kan bli tilholdssted for en ny ungdomsskole, skal utredes.

Identitet og kontinuitet

Noen bevaringsverdige bygninger har større verdi enn andre. Dette gjelder utvilsomt enkelte skolebygninger, hvor så mange mennesker har tilbrakt sine unge år. Skolene er derfor av de fremste bærere av identitet og kontinuitet i et område, og oppleves av mange som svært viktige bygg, mener leder Finn Geiran på vegne av Historielaget.

Kvalifisert oppussing

Klart vi er glade for at den opprinnelige gamle Aker Kommunale Middelskole - tatt i bruk i 1921 - nå muligens kan vurderes til fortsatt skoledrift i årene fremover. Vi mener beliggenheten er perfekt til et slikt formål, sier Geiran.

For de som har bodd i området en stund representerer skolevirksomheten en del av kulturarven og bygningene et viktig kulturminne. Vi har tro på at lokalene kan oppgraderes på en fornuftig og riktig måte til fremtidige moderne ungdomsskolelokaliteter, sier en optimistisk Geiran, som selv har mange års erfaring som arkitekt.

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget