*Nettavisen* Nyheter.

Historieløst om Frogner Stadion

Anniken Thorsen, SV-representant i Frogner BU, hadde et voldsomt utfall mot BU-leder Bjarne Ødegård og Frognerparkens Venner i forrige nummer av Vestkanten. Dette er historieløshet på det verste. Som den sist innvalgte representanten i bydelsutvalget, mener hun åpenbart at bydelsutvalgets historie starter ved hennes inntreden, da hun ble supplert inn i bydelsutvalget for et års tid siden. Alle tidligere vedtak er ikke eksisterende og ikke lenger gyldige!
Frogner stadion er en sak som har stått høyt på den politiske dagsorden i de 16 årene jeg har vært medlem av bydelsutvalget. Det har vært et tverrpolitisk ønske om å ruste opp Frogner Stadion, men de planene vi til nå har behandlet, har vært for omfattende, umulig å finansiere og i tillegg møtt motstand i lokalmiljøet. Bydelsutvalget har derfor ikke tidligere kunnet støtte noe forslag.
På lokalpolitisk hold har vi arbeidet videre med å få frem nye, realistiske planer, som ikke minst har kunnet la seg finansiere. Pådriverne i dette politiske arbeidet, etter oppdrag fra bydelsutvalget, har vært tildligere BU-ledere i Uranienborg-Majorstuen, Per Lippestad og Hans Høegh Henrichsen, og nåværende leder i Frogner bydelsutvalg, Bjarne Ødegaard.
Både tidligere bydelsutvalg i Uranienborg Majorstuen og Bygdøy/Frogner har enstemmig bevilget penger til et forprosjekt og har fått støtteerklæringer fra omkringliggende bydelsutvalg. Når Anniken Thorsen i sin artikkel fremstiller Bjarne Ødegaards medvirkning i det fremlagte prosjektet som noe suspekt og som privat solospill, er det helt feil. Ødegaard har deltatt i et prosjekt som enstemmige bydelsutvalg har delfinansiert, og som både bydelsutvalg og arbeidsutvalg jevnlig har fått rapporter fra.
I tillegg til å ha bidratt til at det fremlagte prosjektet har fått innbakt alle de gode formål som bydelsutvalget tidligere har gått inn for åpent anlegg, kunstfrosset bane, innendørshall, nytt skøytemuseum, nye garderober til Frognerbadet, underjordisk parkering som frigjør areal til park har Bjarne Ødegaard også kjempet bydelens sak i Rådhuset. Et konkret bevis på at dette arbeidet har båret frukter er at det på neste års budsjett er bevilget én million til ytterligere utredninger.
Det fremlagte prosjekt er unikt i den forstand at det er fremkommet som et resultat av et godt samarbeid mellom det politiske miljø, Frognerparkens Venner, Frigg, lokale ildsjeler og private investorer. Det synes å være et stort ankepunkt for Anniken Thorsen at finansmannen Arthur Buchardt er involvert i planene. Høyre ser samspillet mellom kommunen, lokalmiljøet og private interessenter som svært verdifullt og viktig å ta vare på. Opp gjennom årene har vi sett hvor vanskelig det har vært å skaffe offentlig finansiering til gode tiltak i vår bydel. Nå kan det være mulig å få til noe stort og viktig på Frogner Stadion ved hjelp av privat kapital.
Anniken Thorsen har rett i at det foreliggende prosjekt ikke har vært politisk behandlet i bydelsutvalget, vi har kun fått en muntlig presentasjon i åpen halvtime. Bydelsutvalget kan selvsagt ikke ta endelig stilling til dette før prosjektet er ferdig utarbeidet og oversendt oss på ordinær måte. Måten prosjektet er fremkommet på, og de kvaliteter som vi allerede nå ser ligger i prosjektet, borger imidlertid for en positiv behandling i bydelsutvalget når den tid kommer. Høyre ønsker derfor at den millionen som nå er bevilget, skal gå til videreutvikling og videreforedling av dette forslaget. Undervisningsbyggs planer om en ny Majorstuen skole er ikke i tråd med reguleringsformålet for tomten, og må derfor skrinlegges straks uten ytterligere bruk av offentlige midler. En konkurranse mellom disse to prosjektene vil kunne være ødeleggende og skyve en endelig løsning for Frogner Stadion langt ut i tid.

Jan-Erik Olsen,
gruppeleder for Høyre i bydelsutvalg Frogner

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag