Gå til sidens hovedinnhold

Historiske interesser

Sist uke gikk årsmøte til Søndre Aker Historielag av stabelen.

Nordstrand: Møtet fant sted i Nordstrandhuset og kveldens kåserer var historiker og nordstrandmann Karsten Alnæs.

Nye styremedlemmer

Tor Wisløff ble gjenvalgt som formann i historielagets styre. Resten av styret består etter årsmøtets valg av Per Skaug, Arne Sunde, Eva Nordaas, Kari Sunde, Arne J. Lunde og Grete Telje. De to sistnevnte ble valgt inn som nye medlemmer av årsmøtet.

Per Skaug og Bjørn Heiberg, som gikk ut av styret og inn som revisor, ble begge hedret med en orkidé for henholdsvis fjorten og fem år i historielagets styre.

Rekruttering

Under møtet ble rekrutteringen til historielaget diskutert. Per i dag er det cirka 460 medlemmer i foreningen, et høyt medlemstall, men det er ønskelig å rekruttere noen yngre medlemmer. Styret foreslo blant annet å opprette en gruppe for fotointeresserte som kan dokumentere lagets område slike det ser ut i dag. Fra salen kom det forslag om å henge opp plakater i forkant av møter samt å bruke pressen mer aktivt.

Årsmøtet ble avsluttet med et kåseri av Karsten Alnæs som omhandlet det gamle norske krigsvarslesystemet med vete- eller vardebrenning.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot