Gå til sidens hovedinnhold

– Hit, men ikke lengre

Ruter vil forlenge Ljabrutrikken til Hauketo stasjon. – Skrinlegg planene, ber Nordstrand Høyre.

LJABRU: Arbeidet med konsekvensutredning av trikk fra Ljabru til Hauketo er i gang. Ruter planlegger å sende sitt forslag til reguleringsplan til Plan- og bygningsetaten i løpet av våren 2013.– Det må lanseres et «nullalternativ» til planene. Vi har ingen tro på at nordstrandfolk vil ta trikken i feil retning, for så å vente på tog til byen. Eller at noen fra Hauketo velger trikken over Nordstrandsplatået til sentrum, sier Steinar Wulfsberg-Gamre, leder i Nordstrand Høyre.

Han mener dessuten at 79-bussen tar det som er av reisende fra Nordstrand til Hauketo, og selve Hauketo har veldig god kollektivdekning allerede.

LES SAKER FRA 2010:

Vil forlenge trikken fra Ljabru til Hauketo

Gamle tanker blir som nye – se hva politikerne tenkte om dette i 1934

For kostbart

– Derfor har vi problemer med i det hele tatt å skjønne hvorfor Ruter skal forlenge banen. Argumentet med enda en forlengelse til Stensrud er et håpløst forslag. Å bruke opp mot en halv milliard kroner for 700 meter trikkelinje, er for kostbart, mener han.

Det planlegges enten for tunnel med kulvert under Ekebergveien eller trikkespor langs Ekebergveien. Begge alternativene skal gå via bro over Ljanselva.

Sender brev

Det lokale Høyre mener Ruter må legge disse planene på is, og rette blikket andre veien dersom man ønsker å forbedre kollektivtilbudet for brukerne av Ljabrutrikken.

– Linje 18 og 19 er allerede i dag overfylt før Bråten stasjon. Hva når det bygges ut på Sæter og Holtet, Nordstrand vgs flytter til Sjømannsskolen, og skulpturparken åpner? spør Wulfsberg-Gamre.

– Vi mener derfor, i likhet med bydelsutvalget, at det må lages dobbeltspor fra Sæter til Ljabru, kulvert ved Holtet, og vi ber at det satses på lengre vogner og enda hyppigere avganger, sier han, og legger til

– Dette bør den halve milliarden brukes til, pluss hyppigere avganger på Ski-toget og 81-bussen for å få bedre kapasitet for de som bor ved stasjonene Hauketo, Ljan og Nordstrand.

Nordstrand Høyre sender i disse dager sine forslag i et brev til Ruter.

Reklame

Hva skjer dersom man vinner 925 millioner?