Gå til sidens hovedinnhold

Høegh i knipe

Forvarsbygg sier nei til salg av gardens parkeringsplass til Høegh Eiendom, som innebærer en drastisk reduksjon av ut- byggingsplanene. Og det er flere skjær i sjøen.

Huseby: - Det foreligger ingen planer for ytterligere avhending av arealer på Huseby, sier Ola Løvlien i Forsvarsbygg Markedsområde Oslo.
Spor arkitekter står bak Høegh Eiendoms planforslag for området som blir fremmet av datterselskapet Overkommandoen AS. Det innebærer bygging av 15 blokker og to nye etasjer på FO-bygget med flere hundre leiligheter på området, hvor gardens P-plass på 8 mål er innlemmet i planforslaget.
- Under et orienteringsmøte i slutten av april fikk Amund Vik i Spor Arkitekter spørsmål fra salen om Forsvarsbygg ville selge parkeringsplassen til Høegh. Vik svarte da at de hadde hatt et møte med Forsvarsbygg og at Forsvarsbygg hadde gitt positive signaler til dette.
- Vi har hørt at dette er blitt sagt, men det er ikke tilfelle. Det er uriktig, så mye kan jeg si. Det er uheldig sagt av Spor. Vi hadde et møte med Høegh Eiendom som var initiert av andre grunner. Da ble riktignok disse tingene presentert, men Forsvarsbygg Markedsområde Oslo har ikke gitt positive signaler verken til salg av gardens parkeringsplass eller utbyggingsplanene. Vi har tvert imot sendt en merknad hvor vi klart går imot forslaget til planprogram for regulering av området. Vår oppgave er først og fremst å ivareta Forsvarets interesser, sier Løvlien.
I innledningen til Forsvarsbyggs merknad til planprogrammet understreker Forsvarsbygg det ikke er planer for avhending av mer grunn på Huseby. Det blir også understreket at parkeringskapasiteten for HM Kongens garde må opprettholdes, samt at muligheter for øvingsvirksomhet må sikres. Dessuten skal utvidelsesmuligheter for Gardeleiren sikres og utvikling av nabotomten kan ikke føre til begrensninger for garden, heter det i uttalelsen.
"Ved salget av Forsvarsbygget ble det presisert at HM Kongens garde ikke skulle bli skadelidende som følge av at Forsvaret avhendet bygninger og tomtegrunn på Huseby", skriver blant annet Forsvarsbygg i uttalelsen.

Mer motbør

- Under det nevnte orienteringsmøtet ble det flere ganger henvist til at det eksisterer utbyggingsplaner for gardeleiren med hensyn til boliger i fremtiden. Betyr det at garden vil flytte?
- Forsvarsbygg Utleie har ikke fått noen signaler fra Forsvaret om at HM Kongens garde skal flytte fra Huseby, sier Løvlien.
Overkommandoen AS planer om å bygge ut området kan også møte motbør fra annet hold. Byråd Grete Horntvedt har varslet at 7 mål av Høeghs 35 mål store tomt rundt FO-bygget skal inngå som en del av erstatningsarealene for den amerikanske ambassaden. Høegh har varslet kommunen og selgeren, Skifte Eiendom, om at dette vil medføre søksmål med betydelige beløp. I tillegg er det fremdeles uvisst hva slags områdeplan for Husebyskogen bystyret vil vedta. Dette vil få føringer for den videre utviklingen av området, om det blir boligbygging rundt og på FO-bygget i det hele tatt.

BU går mot

Bydelsutvalget (BU) i Vestre Aker vedtok torsdag at de går mot Høeghs utbyggingsplaner. BU går inn for at arealene foran FO-bygget bør avsettes til formål som gagner fellesskapet; svømmehall, ungdomsskole og barnehager. BU mener også at området bør vurderes til grøntarealer. I tillegg vil BU at områdeprogrammet for Husebyskogen skal ferdigbehandles før reguleringssaken igangsettes.

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året