Gå til sidens hovedinnhold

Høring av Holtet-plan

HOLTET: Planer for Holtet stasjonsområde ligger nå ute på forhåndshøring. Det dreier seg om området som utgjør sentrum av Holtet.

Eiendoms- og byfornyelsesetatens (EBY) hovedformål med planen har vært å forbedre den utrygge trafikksituasjonen i stasjonskrysset, samt utbedring av utearealer og park og tilrettelegge for en bymessig fortetting med torg, boliger, kontorer og forretninger.

Planskissen foreslår å stenge Marienlundveien samt å utvide Marienlundparken til dobbelt størrelse. Frist for innspill til skissen er 20. januar.

Innspill sendes til EBY. Deretter skal skissen behandles av Plan- og bygningsetaten.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 70,55 øre - fastpris 24,90 øre