*Nettavisen* Nyheter.

Horntvedt feilinformerte bystyret

Byråd for byutvikling, Grete Horntvedt sa til bystyret at 42 mål nye friområder erstatter den 40 mål store ambassadetomten. Dette ble fortalt bystyret kort før de gikk til avstemning, men i etterkant viser det seg at det ikke er helt sant.

Erstatningsarealene for ambassadetomten har vært svært omstridt i forbindelse med lokaliseringen av den amerikanske ambassaden til Husebyskogen. Byrådet har lagt mye prestisje i at erstatningsarealene skal være kvadratmeter for kvadratmeter. I byrådets innstilling som ble levert i god tid før bystyrebehandlingen står det at byrådet jobber med omregulering av et område ved FO-bygget fra byggeområde til friområde, i alt 10 mål. Det innebar blant annet at en del av Høegh Invests nykjøpte område skulle omreguleres. For selskapets vedkommende dreier det seg om 7 mål.

Avgjørende vekt

I innstillingen står det at videre "Avklaring omkring dette vil det bli arbeidet videre med frem til bystyrets behandling". Flere av dem som stemte for flytting av ambassaden har tidligere lagt avgjørende vekt på fullverdige erstatningsarealer.
Før avstemningen i bystyret går Horntvedt opp på talerstolen og bekrefter at dette er avklart gjennom at de 10 målene er med i reguleringsforslaget og at ambassadetomten erstattes med 42 mål nye friområder. Byråden understreker til slutt: "På toppen av dette er det også lagt inn betydelige kompensatoriske tiltak som gjør at lokalmiljøet, og ikke minst barn og unge får mer tilbake enn det som avgis." Men sannheten er en litt annen.

Ikke avklart

I etterkant viser det seg at Høegh Invests datterselskap, Overkommandoen AS, på ingen måte er interessert i å avhende 7 mål av sin tomt til friområde. De har tvert imot varslet betydelige erstatningskrav overfor Skifte Eiendom som tiltakshaver og Oslo kommune som forslagsstiller. Dette kan dreie seg om beløp på mange titalls millioner kroner som selskapet vil tape på å gi fra seg en så stor del av et planlagt byggeprosjekt.
I et brev til Skifte av 28. november i fjor, ber gruppelederne for Høyre, FrP, KrF og SV om en erklæring fra Skifte om at selskapet påtar seg Oslo kommunes kostnader knyttet til krav om innløsning av eiendom fra Overkommandoen AS. I tillegg ber de om at erklæringen må komme snarlig fordi de vil ha erstatningsarealet inn i reguleringsbestemmelsene. Gruppeleder for SV, Kari Pahle, er blant dem som har undertegnet brevet. Hun brøt med sitt eget parti og stemte for flytting av ambassaden i bystyret. Hun har understreket viktigheten av fullverdige erstatningsarealer.
Forsvarsbygg (FB) svarer på brevet på vegne av Skifte. Her slår FB tydelig fast: "Forsvarsbygg, som et statlig forvaltningsorgan, har uansett ikke anledning innenfor det mandatet Stortinget har gitt, å påta seg kostnader på vegne av Oslo kommune."
Brevet er registrert hos Oslo kommune 5. desember, to dager før bystyremøtet, og avslører med all tydelighet at de 10 målene det er snakk om, på ingen måte er avklart.

I korthet

Byråd Grete Horntvedt sier hun ikke har kommet med gale opplysninger i sitt innlegg til bystyret.
- Jeg forutsetter at bystyrerepresentantene kjenner til saken og at de vet at de 10 dekarene vil komme i forbindelse med reguleringen av Mærradalen. Dette kommer frem av byrådets innstilling, sier Horntvedt.
- I innstillingen står det at dette skal søkes avklart før behandlingen i bystyret. Når du tar med dette som en del av reguleringsplanen må man oppfatte dette som avklart.
- Dette ble en del av oppramsingen som gjaldt erstatningsarealer og kompensatoriske tiltak. Jeg måtte fatte meg i korthet fra talerstolen. De 10 dekarene er en del av det som skal skje gjennom reguleringen av Mærradalen.
- Men dette er jo på ingen måte avklart. Høegh Invest er ikke interessert i å gi fra seg tomt, samtidig som Forsvarsbygg på vegne av Skifte har sagt fra at de ikke vil være med å bekoste innløsningen av tomten. Dette var jo klart like før avgjørelsen falt i bystyret.
- Vi hadde ønsket oss at det økonomiske oppgjøret rundt innløsningen skulle vært i orden før møtet slik at det kunne kommet inn som en del av rekkefølgebestemmelsene. Nå vil dette komme inn i forbindelse med reguleringen av Mærradalen som vil bli avgjort av bystyret på et senere tidspunkt..
- Men hva skjer med disse 10 dekarene når Forsvarsbygg sier nei til å være med på innløsningen.
- Den økonomiske siden må bli avklart. Det kan skje på flere måter, blant annet gjennom et makeskifte mellom Skifte og Høegh.
- Høegh har jo tidligere avvist forslaget om makeskifte.
- Byrådet vil følge opp saken. Det er ikke urimelig at Skifte skal ha med de 10 målene som en del av erstatningsarealene.
- Mange ville tro at dette allerede var i orden når du tok disse med i ditt innlegg om erstatningsarealene.
- Jeg har mine ord i behold. Selv om ikke nyansene kom frem, så lå dokumentene med saken og det var forutsatt at bystyrerepresentantene hadde lest disse. Blant disse var også svaret fra Forsvarsbygg til de fire gruppelederne i bystyret.

Blir barnehage

Hun står fast ved at de 10 målene er tenkt inngå i erstatningsarealene.
- Det gjenstår å se hvordan dette skal løses rent teknisk og hvordan dette skal inngå i reguleringsbestemmelsene vedrørende Mærradalen.
- De kompensatoriske tiltakene kan komme opp i 12 20 millioner. Det kan bli dyrt for Skifte og amerikanerne.
- Det er helt klart at hvis ikke rekkefølgebestemmelsene blir fulgt blir det ikke ambassade. Plan- og bygningsetaten vil følge opp de kompensatoriske tiltakene i den videre prosessen og fortløpende orientere nærmiljøet, sier Horntvedt
- Av korrespondansen mellom Skifte, Overkommandoen og kommunen er de 5 målene rundt HV-huset trukket inn som et mulig erstatningsareal. Er dette aktuelt?
- Vi vil at HV-huset i Smithsvingen skal bli barnehage og arealene vil ikke bli trukket inn i spørsmålet om erstatningsarealer, sier Horntvedt.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.