*Nettavisen* Nyheter.

Horntvedts innlegg

Dette er ordrett hva byråd Horntvedt sa om erstatningarealene før avstemningen i bystyret i følge protokollen fra bystyremøtet.

Det er likevel ikke enkelt for byrådet å foreslå utbygging i et friområde. Derfor vektlegger byrådet at antall kvadratmeter som blir utbygget skal erstattes med det samme antall kvadratmeter friområde, og i tillegg de kompensatoriske tiltakene som er nevnt i byrådssaken. Det er oppgradering av parkeringsplassen sør for FO-bygget til fritidsaktiviteter og kunstgressbane på cirka 9 mål, bedret tilgjengelighet til Husebyskogen med vekt på tilgjengelighet for funksjonshemmete - spesielt for bruk av arealene sør for FO-bygget og byggeområdet øst for Gardeleiren, omregulering til friområde av det uregulerte området til Husebyskogen i sør mot Torjusbakken og Mikjelsbakken på cirka 8 dekar, omregulering til sambruk mellom gardens behov og friluftsinteresser for regulert byggeområde øst for Gardeleiren på cirka 23 dekar, etablering av landskapsvoll langs Sørkedalsveien for lek og støyskjerming og gangbro til Husebygrenda/Persbråten fra erstatningsareal på 23 dekar øst for Gardeleiren og langs Pionerjordet vest for ambassadetomten, og omregulering av parkeringsplassen på vest og nordsiden av FO-bygget til friområde med cirka 10 dekar. Reguleringsforslaget innebærer at det tas 40 mål av friarealet. Dette erstattes med cirka 42 mål nye friområder. På toppen av dette er det også lagt inn betydelige kompensatoriske tiltak som gjør at lokalmiljøet, og ikke minst barn og unge får mer tilbake enn det som avgis.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.