Høyre uenige med Ap om bygging i Godalsparken

Nylig hadde bydelsutvalget i Nordre Aker til behandling et forslag om å bygge barnehage i Godalsparken, som er et mye brukt frilufts- og rekreasjonsområde for beboerne i Tåsen- og Bakkehaugområdet. Både Bakkehaugen Vel, Bakkehaugen Borettslag og Naturvernforbundet har engasjert seg imot forslaget.
Høyre gikk under debatten sterkt imot at det skal bygges på friområdet. Selv om bydelen har behov for barnehageplasser, så mener Høyre at parken bør bevares som det fine grøntområdet det i dag er for områdets beboere. Behovet for barnehagetomter og andre gode formål medfører i dag et stort press på mange av byens verdifulle grønne lunger, men det er i denne situasjonen spesielt viktig at vi samtidig sørger for å verne om viktige regulerte grønne lunger.
Høyre skal fortsatt være garantisten for at vi i Nordre Aker bydel fortsetter med full styrke arbeidet med å sørge for at alle som ønsker det får en barnehageplass. Samtidig som Høyre gikk i spissen for å avvise at det skal bygges barnehage i Godalsparken, så fremmet vi derfor samtidig forslag om at bydelen skal søke om å overta barnehagedriften på Berg Gård (med sikte på utvidelse), at kommunen skal erverve brakkene i Claus Borchs vei til barnehageformål, og at kommunen skal omregulere forhenværende Sogn Kompostanlegg til barnehageformål.
Dette viser at Høyre har evnen til å ha to tanker i hodet samtidig; bevare viktige grøntområder samtidig som vi går i spissen for å skaffe tilveie flere barnehageplasser. Høyre fikk under behandlingen i bydelsutvalget flertall for disse forslagene. Arbeiderpartiet var det eneste partiet som gikk mot Høyres forslag, og som dermed ønsket å bygge ned det mye brukte friområdet Godalsparken.
Egil Ihlen (H)
Leder av bydelsutvalget i bydel Nordre Aker

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.