Gå til sidens hovedinnhold

«Høyres demens-satsing i Oslo»

Det oppleves for oss alle som uverdig når mennesker som har behov for en sykehjemsplass må vente i måneder før de får et slikt tilbud. Men det er viktig at den politiske debatten ikke reduseres til kun å handle om dette.

Del på Facebook

Nær 80 prosent av eldre i sykehjem har en eller annen grad av demens. Kunnskapen om eldres sykdommer må bli bedre slik at vi kan gi mest mulig trygg og egnet hjelp. Dette handler om trygghet for pasientene og deres pårørende, men også om arbeidsmiljøet for alle som arbeider med å gi god omsorg.

I Oslo Høyres program er det 21 punkter om helse og omsorg. Konkret og målrettet satsing skal bidra til å styrke innholdet i Oslos omsorgstjenester. Vi vil styrke legedekningen på sykehjemmene og likestille legelønn i sykehus og sykehjem.

Videre vil vi tilføre sykehjemmene og eldreomsorgen mer kompetanse og flere ressurser til rehabilitering. Vi ønsker å styrke demenskompetansen spesielt og kompetansen knyttet til eldres sykdommer generelt gjennom å ta initiativ til et universitetssykehjem. Dette kan f eks knyttes til Aker der kommunen skal samarbeide med Oslo universitetssykehus.

Der, i skjæringspunktet mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale eldreomsorgen, kan det stimuleres til forskning og utvikling innenfor geriatri, Alzheimers sykdom og demens, - og til samhandling om nettopp eldres sykdommer. Høyre ønsker også å sikre at sykehjem med mer enn 50 beboere har egen skjermet enhet for urolige beboere, og dessuten personale til å følge opp.

En slik «omsorgsmotor» skal bli en arena der alle som arbeider i Oslos eldreomsorg kan hospitere og fordype seg faglig. Videre skal senteret være samarbeidspartner for hjemmesykepleien og sykehjemmene når syke mennesker i større grad vil få sin behandling utenfor sykehus.

Høyre på Stortinget ønsker som kjent å øke bevilgningene til bygging av flere sykehjemsplasser. For Oslo Høyre er det i tillegg viktig, kontinuerlig å arbeide for at innholdet i tjenesten blir tilpasset fremtidens krav. Demenssatsingen er et eksempel på dette.

Carl Christian Blich
Bystyrekandidat (H)

LES ALT OM VALGET 2011 I OSLO HER

Reklame

De beste kuppene du gjør på Fjellsport-salget