Gå til sidens hovedinnhold

Huken stoppes av markaloven

Miljøverndepartementet mener at en utvidelse av Huken pukkverk er i strid med markaloven.

AMMERUD: Det kommer fram i en pressemelding torsdag ettermiddag. Dette begrunner de med at den planlagte utvidelsen av pukkverket i sin helhet ligger innenfor markagrensa.

Gir klart signal

Pukkverket ligger øverst i Groruddalen, som er en viktig inngangsport til Marka for store deler av Oslos befolkning. En utvidelse av pukkverket er klart i strid med markalovens formål om å fremme friluftsliv og legge til rette for naturopplevelser. Departementet mener derfor at Oslo kommune må vurdere om det er hensiktsmessig å gå videre med planleggingen, skriver Miljøverndepartementet.

Kommunen er ikke dermed nødt til å avvise planforslaget. Men om de nå velger å gå videre, må det i konsekvensutredningen legges særlig vekt på å utrede tiltakets virkninger på friluftsliv og naturopplevelser i området.

Vi mente det var riktig å gi kommunen et såpass klart signal allerede nå, om at det ikke nødvendigvis er verdt å gå videre med de ressursene og den innsatsen som kreves, sier politisk rådgiver i Miljøverndepartementet Morten Wasstøl til Lokalavisen Groruddalen.

Departementet kan endre

Ifølge den nye markaloven må kommunale planer stadfestes av departementet for å bli gjeldende etter plan- og bygningsloven. Departementet kan også gjøre endringer i kommunale planer slik at de ikke vedtas i strid med lovens formål, eller at natur- og friluftsliv blir skadelidende.

Har dere fått tilbakemelding fra kommunen?

Nei, det er for tidlig ennå. De må først se på vårt svar, men jeg vil tro at de ikke blir veldig overrasket. Når den nye markaloven blir gjeldende til sommeren, skal departementene godkjenne slike planer. Det vil ikke være mulig å vedta planer som Staten er i mot, sier Wasstøl.

Den nye markaloven har som formål å fremme friluftslivet, tilrettelegge for naturopplevelser, sikre Markas grenser, bevare landskap og ta hensyn til bærekraftig bruk i andre formål.

Venstre jubler

Leder av Oslo Venstre Beate Kaald Thoresen var raskt ute med å kommentere nyheten.
- Dette er en kjempeseier for Ammeruds og Groruds befolkning, sier hun.

Grorud Venstre sier i sin pressemelding at de i alle år har kjempet for stans av Huken pukkverk, og at de har hatt full støtte av Oslos Venstres bystyregruppe.

- Jeg har hele tiden hatt tro på at Markaloven ville stoppe Huken. Nå slår departementet den første spikeren i kista. Oslo Vei har sagt til oss i Venstre at uten utvidelse er ikke driften lønnsom lenger. Vi ser frem til at de avslutter driften og stenger, sier Kaald Thoresen.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar