Hva er et lokalsykehus?

Hans Olav Syversen, KrF

Hans Olav Syversen, KrF

Lokalsykehus har store fordeler, med stor lokalkunnskap, som hever kvaliteten på sykehustjenestenen, mener Stortingsrepresentant Hans Olav Syversen KrF i dette leserinnlegget.

I Oslo er Aker sykehus ett eksempel på hvordan skjebnen til lokalsykehus skaper et stort lokalt engasjement. Folkebevegelsen for lokalsykehus arrangerte en markering i Oslo sentrum mandag 6. desember. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen fikk overrakt så mange som over 30.000 underskrifter i protest mot nedleggelser av fødetilbud og akuttberedskap ved flere lokalsykehus. Det viser at engasjementet i befolkningen er enorm.

Lokalsykehusene er i ferd med å bli tomme hus uten syke. Regjeringen har sagt at ingen lokalsykehus skal legges ned. Hva er så et lokalsykehus? Det vil ikke den rødgrønne regjeringen definere. Dermed kunne de heller sagt at ingen lokalsykehusbygg skal legges ned, fordi dette er i ferd med å bli bygninger uten innhold.

KrF er opptatt av at lokalsykehusene har noen store fordeler. De er nær pasientene og de har lokalkunnskap. Lokalsykehus skal ha høy kvalitet på sine tjenester. Nettopp nærhet og lokalkunnskap hever kvaliteten på tjenestene, men det kan virke som at dette ikke teller like mye som andre kvalitetsmål som antall pasienter som behandles eller hvor mange ulike spesialiteter det er blant legene. Det er ikke kvalitet å humpe bak i en sykebil i flere timer på glatte og svingete veier. Det er ikke kvalitet når luftambulansen ikke kan lette eller lande på grunn av dårlig vær. Et slikt helsetilbud skaper ikke trygghet.

KrF mener lokalsykehusene må utvikles, det gjelder også sykehusene i vår region. Helse- og omsorgsministeren fikk allerede i 2007 en rapport med forslag til en rekke tiltak til hvordan det kunne gjøres. Disse tiltakene er ikke fulgt godt nok opp. Derfor fremmer KrF forslag i Stortinget om at alle omstillinger av lokalsykehusene må vente til vi har fått på plass en nasjonal sykehusplan. I en slik plan må det klart defineres hva et lokalsykehus skal inneholde. Dette må utredes og kvalitetssikres. Først da får vi gode og likeverdige helsetjenester i hele landet.

Hans Olav Syversen

Stortingsrepresentant (KrF)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.