*Nettavisen* Nyheter.

Hva mener foreldrene?

Stridens kjerne

Av Inger Schrøder, leder i Marienlyst Vel og Siri Haavie, nestleder i Marienlyst Vel

Marienlyst-saken dreier seg om hvordan byens grønne lunger forvaltes og om hvorvidt barnehager skal bygges på bekostning av grønne lunger eller parkeringsareal.

Olav Storm, tidligere FAU-leder på Marienlyst i ti år, og nå leder av skolens driftstyre, ønsker barnehagen velkommen og hevder i Lokalavisen 8. januar at parselldyrkerne på Marienlyst ikke har noen rettigheter til området, og spør når det ble en menneskerett å dyrke sine egne grønnsaker i indre bykjerne. Nok en gang røper Storm manglende evne til å se hva debatten om skole- og parsellhagen handler om. Han reduserer en debatt om overordnede miljø- og byutviklingsspørsmål til en krangel mellom parsellhagedyrkere og FAU. Samtidig lukker han øynene for at mange som har deltatt i debatten og forsvart den grønne lungen, ikke er parselldyrkere på Marienlyst.

Olav Storm påstår at hagen bare benyttes et par sommermåneder av et fåtall voksne. Men Storm vet godt at sesongen er fra tidlig vår til sent på høsten, og han har flere ganger blitt skriftlig informert om at parsellhagen har 38 parseller og at aldersspennet er stort, med syv barnefamilier blant brukerne.

Storm hevder videre at parsellhageforeningen ikke har noen formell kontrakt og har benyttet hagen gratis. Parsellhagen hadde frem til 2002 skriftlige kontrakter med skolen, og har siden hatt muntlige avtaler inngått for ett år av gangen. Skolen har aldri krevet leie for arealene, men parsellhageforeningen har i samråd med skolen hatt ansvar for vedlikehold av fellesarealene, som skolen benytter, og har nedlagt en betydelig dugnadsinnsats med gressklipping, luking m.m.

Både Marienlyst Vel og parsellhageforeningen har hele tiden tatt til orde for at en barnehage inne i Marienlyst skole er en dårlig løsning og at barnehagen burde legges et annet sted. Dette mente opprinnelig også FAU, selv om Storm nå påstår noe annet. I en e-post til velforeningen datert 28.11.2006 viser Storm til at han har vært på møte i Driftsstyret hvor han, sitat: presenterte FAUs syn på saken rundt de forhold som gjelder friområder og grønne lunger inklusive skolehagen (som jeg liker å kalle området mot NRK). Vi ønsker å bevare alle disse områder som de fremstår i dag også etter rehabiliteringen av skolen (Storms understrekning). I Lokalavisen 29. mars 2007 uttalte Storm: Vi er veldig glade for at skolehagen ikke skal taes i bruk som barnehage, og viste til områdets betydning for spesialklassene på skolen. Han uttalte videre at foreldrene håper på at bydelene nå vil gå sammen om å finne en alternativ barnehagetomt, og sa han ikke var sikker på om det var det beste for barna å være på samme område fra ettårsalder til de er 16 år.

FAU har snudd i saken, men Marienlyst Vel har ikke inntrykk av at helomvendingen skyldes at barnehagen har blitt mindre enn opprinnelig planlagt, slik Storm hevder i Lokalavisen. I samtaler med Marienlyst Vel har Storm begrunnet FAUs støtte til barnehagen med at 1) En barnehage på skolen har vært en forutsetning for at skolen skulle få penger til oppussing innen alt for mange år, 2) Beslutningen om en barnehage ble tatt for flere år siden og det er umulig å få endret vedtaket og 3) Mange foreldre ønsket seg barnehageplass.

Faktum er at en sammenheng mellom penger til oppussing og barnehagebygging er blitt kontant avvist, senest av byrådsleder Erling Lae og skolebyråd Torger Ødegaard på et møte i desember 2008 der både Marienlyst Vel og Lokalavisens redaktør var til stede. Rykter om en slik sammenheng blant foreldrene på skolen har bidratt til at alternative løsninger aldri har blitt diskutert.

For å underbygge sin støtte blant foreldrene viser Storm til en underskriftskampanje som ble igangsatt våren 2008. Men dette oppropet dreide seg ikke om foreldrenes syn på en barnehage inne i skolen, men om barnehagens uteareal skulle legges i skolegården eller i parsellhagen. Det ble fremstilt som et enten-eller.

Storm nekter konsekvent å se hagen som en ressurs for elevene på skolen. Han viser til Geitmyra skolehage, og sier at Marienlyst skole disponerer parseller der og at dette området ligger 10 minutter unna. Realiteten er at det i dag bare er en spesialklasse på skolen som av pedagogiske årsaker har dyrkningsareal på Geitmyra. Skulle de andre elevene også få skolehage der vil de ifølge skolehagerektor Tore Faller fortrenge andre brukere. Faller mener også at Marienlyst-elevene vil ha en stor fordel av å ha skolehagen rett ved skolen.

Foreldre på skolen har tatt kontakt med Marienlyst Vel og aksjonsgruppen som arbeider for å bevare hagen og uttrykt sin fortvilelse over situasjonen. Flere har fortalt at de aldri har fått mulighet til å diskutere saken fordi de hele tiden har blitt fortalt at barnehagen har vært et premiss for å få penger til oppussing av skolen, og at FAU lenge har vært tydelige på at det ikke er mulig å endre vedtaket. Rektor og Olav Storm har satt en stopper for FAUs videre engasjement i saken. Rektor nekter Marienlyst Vel å ha kontakt med FAUs representanter.

Vi har ennå ikke møtt foreldre som mener en barnehage i skolen er til elevenes beste. Derimot er det flere foreldre som ønsker seg barnehageplass, men det er jo ikke det saken dreier seg om. FAUs oppgave er å arbeide for elevenes interesser. Det er trist om skolen ender opp med å få en barnehage mange egentlig mener ikke er til skoleelevenes beste, ikke minst når det finnes alternative løsninger like ved.

Marienlyst Vel mener det er viktig og riktig å protestere mot politiske beslutninger hvis de ikke fører noe godt med seg. Det er slik en velforening skal fungere i et demokratisk samfunn. Vi oppfordrer foreldrene til å si hva de mener vil være den beste løsningen på Marienlyst. Byens politikere har signalisert at det fortsatt ikke er for sent.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.