Hva slags eldrepolitikk er dette?

Viser til artikkel i Nordstrands Blad den 25.september. "Sterk barnehageprotest" (Åpen Halvtime, 11. september 2008).

Vi er kjent med at bygging av barnehager andre steder på Nordstrand er stoppet på grunn av protester, og vi ber om at også våre protester må tas like seriøst. Her er noen kommentarer til hvorfor vi protesterer mot bygging av den omstridte barnehagen, og hva som vil skje hvis planene blir gjennomført i Radarveien: Allerede fra begynnelsen av gjorde bydelen den feilen at de lot Seniorbo kjøpe og bygge ut altfor mye av eiendommen innerst i Gamlehagen 5 blokker med 74 leiligheter. Resten av eiendommen ble da tilsvarende mindre, og det er på denne delen av eiendommen som det nå er planlagt å bygge en barnehage. Midt inne i etablert bebyggelse, på et lite område, skal det bygges, sprenges og bores, og det på et område som heller burde vært knyttet til resten av eiendommen som fra før er fredet til allmennyttig formål. Hvorfor rasere dette beskjedne grønne nærområdet som er til så mye glede for så mange brukere i alle aldre, når vi vet at bydelen kjenner til alternative tomter som bør utredes? Det skal bygges en tre etasjes bygning som skal reises oppe på en fjellknaus tett inntil boligene. Selv om underetasjen blir sprengt ned i terrenget så vil denne bygningen bli så høy at flere av leilighetene vil komme i skyggen av bygget. I tillegg så vil det bli omfattende sprengningsarbeid i byggeperioden, så dette vil bli en stor belastning. Det er i det hele tatt en håpløs planlegging. Vi etterlyser en reaksjon fra ansvarlig myndighet, for dette må være i strid med god byggeskikk. Vi vil få et barnehageområde med lekeapparater nesten inntil "husveggen". Våre soveværelser og balkonger er vendt ut mot dette tunet som vil være barnehagens viktigste uteområde. Åpningstiden i en barnehage er fra kl. 0800 til kl. 1700 hver dag hele uken, og alle vet hvor høyt lydvolumet kan bli fra barn i lek. Her er det snakk om mange barn som vil bli vår nærmeste nabo, og for oss som er eldre og hjemmeværende vil det uten tvil bli en påkjenning. Bydelen visste godt at Seniorbo bygde leiligheter med livsløpsstandard for eldre i Nordstrands-området , og mange har i tillit til utbygger og Bydel Nordstrand byttet til seg leilighet nettopp her for å kunne bo i egen bolig så lenge som mulig i rolige omgivelser. Vi burde blitt fortalt om denne utvidelsen av barnehagen på forhånd. En er fristet til å spørre bydelspolitikerne om hva slags eldrepolitikk dette er! Først bygges det fine leiligheter for eldre i omgivelser som fremstår som ferdig utbygget, for så etterpå flere år senere, å ødelegge hele dette boligområdet med sprengningsarbeid til utbygging av en barnehage som ble planlagt for 15 år siden under helt andre forhold. Frem til nå så ser det ut som om bydelspolitikerne i Nordstrand bare vender det døve øret til våre protester. Vi får håpe at de kommer på andre tanker.

Gerd Dokka, Gamlehagen 23

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.