*Nettavisen* Nyheter.

Hvil ikke på våre laurbær, Pedersen!

Min ellers gode politikerkollega Carl Oscar Pedersen bruker bydelens betalte reklameplass i Ullern Avis 18.9.08 til å forklare hvorfor det tar lengre tid enn ønsket å oppnå full barnehagedekning. Han fremsetter en rekke riktige, om enn selvfølgelige, poenger. Hans konklusjon er at "vi er nok i mål i.l.a 2008". I så fall blir 1. januar 2009 en gledens dag for de mange små barn og foreldre som i dag befinner seg i barnehagekø.

Som lokalpolitikere kunne vi hatt utfordringene bak oss og også Pedersen kunne hvile på sine laurbær. Dessverre for de mange barn og foreldre uten plass i dag, tar Pedersen grunnleggende feil.

Det er både oppsiktsvekkende og svært beklagelig at Pedersen velger å se bort fra at bydelsutvalgets egen tverrpolitiske Kultur- og Oppvekstkomite enstemmig og så sent som den 11.9.08 uttaler at barnehageutbyggingen må "forbli på bydelens strategiske agenda både i 2009 og 2010".

Forslagstilleren var Venstre, og den offensive holdningen skyldes at bydelen pr 1.1.2009 i heldigste fall vil mangle 94 plasser. Komiteen legger også til grunn at barnehagene i fremtiden må ha en viss overkapasitet dersom alle skal få plass i praksis, samt at en rekke av dagens plasser befinner seg i brakkebygninger og permanente plasser dermed må bygges. På toppen av det hele må vi, som Pedersen selv indikerer, forvente at befolknings- og barneprognosene vil være systematisk for lave også de neste par år.

I praksis vil vi gå inn i 2009 med minst 100 manglende plasser i Ullern. Venstres selvstendige initiativer i Ullern har resultert i 240 nye plasser i løpet av 2008, som også Høyre har støttet på linje med alle partier i Ullern. Men det trengs minst like mange plasser til i 2009 og 2010 før vi er i mål. Venstre kommer ikke til å hvile på sine laurbær, selv ikke etter at dette målet er nådd.

Bent Erik Bakken (V)

Leder, barnehageutbyggingsgruppen

Nestleder, Ullern bydelsutvalg

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag