*Nettavisen* Nyheter.

Hvilket kryss er farligst?

Kryss med meget stor trafikk. Vanskelig å svinge i dersom du kommer fra nord eller sør. Vanskelig for funksjonshemmede å krysse. Smale fortau gjør det også farlig for fotgjengere. Ulykken for litt siden da en familie ble truffet av en trailer, minnet alle om hvor farlig krysset kan være. FOTO: ALEXANDER SYNSTAD Foto: Arkivfoto: Alexander Synstad

Nå er det DU som bestemmer hvilket kryss i Oslo vest som er det farligste!

Klikk på bildet for å forstørre.

Svært mange har sendt oss e-post om at Vinderenkrysset bør nomineres. Vinderenkrysset er rett og slett trafikkfarlig og innebærer betydelig høy risiko for at ulykker kan skje og spesielt for de mest utsatte som er skolebarna og eldre/uføre, skriver en av våre lesere. Her stresser bilister gjennom hver morgen og ettermiddag for å rekke grønt og gult lys. Samtidig passerer våre barn over veien. I tillegg må de også passere t-baneovergangen som ligger i krysset hver gang, skriver en annen. Foto: Privat

Klikk på bildet for å forstørre.

Trøblete og rotete kryss med mange veier som fører inn mot krysset. Planovergangen med bom lager ofte kø og uoversiktlige situasjoner. Flere mener krysset burde vært planfritt i kombinasjon med rundkjøring. FOTO: ALEXANDER SYNSTAD

Klikk på bildet for å forstørre.

I fjor var det en dødsulykke i dette krysset, hvor et lite barn omkom i forgjengerfeltet. Her krysser trikken Hoffsveien, med mye persontrafikk fra to holdeplasser. Bomsystem og lys, sammen med mye forvirrende trafikkskilting og reklame skaper uoversiktlige forhold. Fotgjengerfelt ligger tett opp til kryssingen, samtidig som det er tilførsel av biltrafikk fra flere punkter nær krysset. I rundkjøringen rett ved krysset, stopper trafikken ofte opp og forplanter seg opp til krysset. Et svært komplisert trafikkbilde. Foto: Vidar Bakken

Klikk på bildet for å forstørre.

Mange oppfatter krysset som forvirrende på grunn av at flere småveier i tillegg til Vækerøveien leder opp mot den kryssende trikkelinjen. Her må bilistene forholde seg til de regulære trafikklysene, samt lys for kryssende trikk. Biler som kommer fra Bestumveien og Furulundsveien svinger inn på Vækerøveien og kommer brått inn i trikkesporet. Skolebarn som skal passere må krysse Bestumveien, to trikkespor og Furulundsveien. Foto: Vidar Bakken

Klikk på bildet for å forstørre.

Et av de meste trafikkerte kryssene i Oslo er det mange av oss som trafikkerer hver eneste dag. Her er det ikke bilistene som klager mest på farligheten, men derimot syklende og gående. Mange er frustrerte over et kronglete gangveisystem under bakken, som skaper mange konfrontasjoner mellom syklende og gående. Dette gir også jevnlig skader. Et annet problem er at mange i stedet velger å gå eller løpe over veien, spesielt på vestsiden av krysset. Dette skaper ofte trøbbel! Foto: Fredrik Eckhoff

OSLO VEST: Vi har de siste par ukene bedt våre lesere sende inn nominerte til vår kåring av det farligste krysset i Oslo vest, for myke og/eller harde trafikanter.

Vi har fått mange forslag, med gode begrunnelser, og det er tydelig at temaet er viktig for veldig mange!

Her kan du avgi din stemme.

Allerede ser vi at interessen er stor, og foreløpig er det ganske så jevnt mellom flere av de nominerte.

Flott premie

Når avstemmingen er ferdig mandag 27. april, trekker vi ut en vinner av en to-skjerms dvd-pakke (Nextbase SDV47-am) for bilbruk og fritid, levert av Røa Autoco. Systemet leveres med alt man trenger for montering i bilen og har en verdi av kr. 1599,-.

Kryss i Vestre Aker

Leder i byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen i Bydel Vestre Aker, Arild Gjervan, trekker frem tre trøblete kryss i Bydel Vestre Aker. Han mener Røakrysset, Vinderenkrysset og Slemdalkrysset peker seg ut. Dette sier han om Røakrysset:

- Et kryss med meget stor trafikk, vanskelig å svinge når man kommer fra nord og syd. Vanskelig for funksjonshemmede å krysse, selv om krysset er lysregulert. Dårlig tid for enkelte å komme over krysset.

Om Vinderenkrysset sier Gjervan dette: - Her oppstår det stadig farlige situasjoner. Det er vanskelig å komme fra Slemdalsveien og til Vinderen sentrum. I tillegg er det problemer med bommen som går ned når trikken kommer. Meningsløst at et slik kryss er i plan med trikken.

Og om Slemdalkrysset sier Gjervan: - Til tider er det vanskelig å komme over på grunn av mange veier som leder mot krysset. Her burde det vært et planfritt kryss i kombinasjon med rundkjøring. Bommen som stadig går ned fører til farlige situasjoner, sier Gjervan.

Kryss i Bydel Ullern

Irma Iversen (H), leder av byutviklings- og samferdselskomiteen i Bydel Ullern, trekker frem sikring av skoleveier og myke trafikanter som viktige oppgaver:

- Det er svært viktig å holde fokus på farlige kryss og trafikksikkerhet i det hele tatt. Vår komité jobber mye med å sikre skoleveier. Vi har under siste møte satt ned en ny komité som kun har fokus på trafikksikkerhet. Den vil blant annet se på sikkerheten for de myke trafikantene i forbindelse med blant annet kryss, sier Irma Iversen.

Da gjenstår det å stemme!

Vi er ute etter å kåre det krysset som skaper de farligste situasjonene for myke og harde trafikanter.

Her kan du avgi din stemme.

Når vi har kåret det krysset som våre lesere mener er det farligste i Oslo vest, lover vi å sette ekstra fokus på det i vår avis!


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.