Hvor er de gode musikklokalene?

AKUSTIKK: Representanter fra Nordre Aker Musikk- og kulturutvalg; Ulrika Tivert Sølvberg og Kristian Meisingset måler akustikk i kirkestua i Nordberg Kirke. FOTO: NAMK

AKUSTIKK: Representanter fra Nordre Aker Musikk- og kulturutvalg; Ulrika Tivert Sølvberg og Kristian Meisingset måler akustikk i kirkestua i Nordberg Kirke. FOTO: NAMK

Nordre Aker Musikk- og kulturutvalg jakter på brukbare musikklokaler, og prikker de inn i et helt nytt "kulturkart".

NORDRE AKER: I samarbeid med Oslo Musikkråd, har Nordre Aker Musikk- og Kulturutvalg (NAMK) kartlagt mulige musikklokaler i bydelen.


– I de siste årene har vi stadig fått tilbakemeldinger fra kor, korps, orkestre og andre frivillige som har problemer med å få tilgang på egnede lokaler på skolene i bydelen. Med hjelp fra Oslo musikkråd er nå aktiviteten og behov for lokaler hos nærmere 40 lag og foreninger kartlagt, og lokaler er målt og undersøkt. Resultatet er et kulturkart, skriver NAMK i en pressemelding.

Behov og tiltak

Pressemeldingen skriver videre at kartet skal være en dokumentasjon på behov og forslag til tiltak videre for å bedre forholdene for Nordre Akers musikk og kulturliv. Målet er å få systematisk kunnskap om hvilke lokaler som finnes, hva slags bruk de egner seg for og hvilke forbedringstiltak som eventuelt må til for at lokalene skal være egnet.


Kulturkartet med dokumentasjon vil også bli fremmet for bydelens politikere, gjennom bydelsutvalgets kultur- og oppvekstkomité.

Kartlegger hele Oslo

– Oslo står foran en utfordrende periode med stor befolkningsvekst og en stor skoleutbygging. Skolene har tradisjonelt vært våre viktigste kulturarenaer i Oslo. Hvis korpsene, korene, orkestrene og alle de andre frivillige kulturaktivitetene skal kunne fortsette å blomstre i lokalmiljøet, må vi sørge for at det har et egnet sted å være, skriver Unni Færøvik, styreleder i Oslo Musikkråd, i pressemeldingen.


Oslo musikkråd har satt i gang et arbeid for å kartlegge kulturarenaer i hele Oslo. Alna bydel var først ute, og i løpet av våren 2013 presenteres kartlegging av tre nye bydeler: Nordre Aker, Østensjø og Nordstrand.

Inviterer

Det inviteres også til en presentasjon av kulturkartet for Nordre Aker, i BU-salen i bydelsadministrasjonen i Nydalen, førstkommende torsdag kl. 19.00.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.