*Nettavisen* Nyheter.

Hvor mange ganger skal folk i Groruddalen betale for veiene de kjører på ?

Oslo er Norges viktigste trafikknutepunkt. Nesten èn million mennesker benytter Oslos samferdselsårer hver dag! Likevel får Oslo bare 9% av de totale prosjektmidlene i Nasjonal Transportplan. Til sammenligning får Sogn og Fjordane 14%.
Dagens bompengering ble vedtatt for å finansiere en rekke veiprosjekter i Oslo, men her i Groruddalen har vi sett lite til nye veier. Så bilistene i Groruddalen må jo føle at de er lavest prioritert av alle da de lojalt har betalt bompenger i år etter år uten å få noe igjen. Til sammen betaler Oslos bilister over èn milliard kroner i året i bompenger. Politikerne har lovet at bompengeringen skulle nedlegges etter 2007, et løfte som Fremskrittspartiet har tenkt å holde, men Arbeiderpartiet går dessverre sammen med SV, V og KrF inn for å beholde bomringen.
Men Oslos bilister betaler ikke bare bompenger, de betaler i tillegg ca.4 milliarder kroner i bilavgifter hvert år. Hadde staten bare brukt en fjerdedel av dette på veier i Oslo hadde bomringen vært helt unødvendig. Det er derfor et rimelig krav at man fjerner bomringen etter 2007.
Hvis man ser det hele på landsbasis blir det enda mer grotesk, da alle landets bilister betaler ca.50 milliarder kroner i året i bompenger og bilavgifter. Dette enorme beløpet tilsvarer alt det som staten bruker til veibygging, økonomisk utviklingshjelp pluss alt som går til subsidier og støtteordninger i landbruket.
Hvis man sammenligner veistandarden i vårt naboland Sverige med den vi har her i landet så fremstår jo Norge som et u-land når det gjelder veibygging. Og på tross av at svenskene har så fine veier så har de ikke en eneste bomstasjon, ja, til og med fergestrekninger på hovedveiene er gratis. Dette beror antagelig på at svenskene har over 1000 milliarder kroner i statsgjeld, mens vi her i Norge har over 1000 milliarder kroner på "bok" i oljefondet. Her i landet satses det like lite på veibygging enten det er Høyre eller Arbeiderpartiet som sitter i regjering, så en borgelig samarbeidsregjering med en samferdselsminister fra Fremskrittspartiet ville være det beste landets bilister og transportnæring kunne få, da Frp går inn for bomfrie veier og gratis ferger, på samme måten som i Sverige.

Per Jan Langerud
Alna Frp

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag