Gå til sidens hovedinnhold

Hvor mye tjener en lokalpolitiker?

På www.nordreakerbudstikke.no kan du nå lese intervjuene med de 15 BU-medlemmene i "Ukens politiker"-serie. Her kan du se hvor mye de tjener!

NORDRE AKER I bydelsutvalgsmøtet i slutten av januar vedtok de 15 lokale folkevalgte en lønnsøkning til seg selv.

Syv prosent økning

Årets "lønnsøkning" er på cirka syv prosent, og er en justering fra bystyrets side.
BU-leder får en godtgjøring som tilsvarer 20% av det som er fastsatt for bystyrekomiteens ledere, noe som utgjør 124 260 kroner i året og 3048 kroner per møte. I kroner og øre betyr det en økning på 7980 kroner i året, og 196 kroner mer per møte. Nestleder godtgjøres med 41 420 kroner i året (opp 3048 kroner) og 1428 per møte. Øvrige representanter får også 1428 kroner per møte.

I tillegg godtgjøres lederne for Miljø-, plan- og samferdselskomiteen (MPS), Helse- og sosialkomiteen (HS) og Kultur- og oppvekstkomiteen (KO) med 9836 kroner per år, og sammen med medlemmene får de 1069 kroner hver per møte. Det samme får de som sitter i Arbeidsutvalget (AU).

Medlemmer av andre råd og utvalg (eldrerådet og rådet for funksjonshemmede) får 551 kroner per møte, mot leders 732 kroner.

Vurderer arbeidsmengde

De folkevalgte hadde to alternativer fra bystyret å velge mellom da de skulle vedta sin egen godtgjørelse. Fra bystyret heter det at "bydelsutvalget kan, etter vurdering av arbeidsmengde og andre forhold, godtgjøre leder og nestleder (...) enten etter alternativ 1 eller etter alternativ 2". Alternativ, 1 som ble forkastet, ville ha gitt BU-lederen "bare" 68 839 kroner i året, og nestlederen 19 637 kroner i året.

Det holdes ni ordinære BU-møter i året, og et AU-møte i forkant av hvert BU-møte. Like mange har MPS-komiteen, HS har fem og KO har fire møter i året.

Alltid tilgjengelig

Lokalpolitikken er ikke en fulltidsjobb, men et engasjement som i hovedsak krever arbeid på ettermiddags- og kveldstid.

"BU-leder er alltid tilgjengelig på telefon for bydelens beboere, deltar aktivt på møter og tilstelninger hvor ulike lag, foreninger og bedrifter ønsker BU-leders tilstedeværelse. Dette kan være på dagtid, så vel som på kveldstid. I tillegg har BU-leder kontordag i bydelsadministrasjonen hver mandag hele dagen, slik at publikum lettere skal kunne ta kontakt og oppsøke ham", heter det i saksdokumentene.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre