Gå til sidens hovedinnhold

Hybel i huset? Lei ut!

Gjør som Karin Madsen, og lei ut en hybel! Kanskje får du ikke en Grand Prix-vinner i huset, men du kan hjelpe en av mange tusen husløse studenter.

OSLO: Sommerferien går mot slutten, og mange tusen studenter står uten bolig ved semesterstart. Har du en mulig hybel så lei ut, er oppfordringen fra Huseiernes Landsforbund.

– Utleie av hybler kan være en fin biinntekt for huseiere, og i mange tilfeller er det til og med skattefritt, sier advokat Line Parelius i Huseiernes Landsforbund.

Skattefri inntekt

Semesterstart for universiteter og høyskoler står for døren, og tusenvis av unge skal ut på leiemarkedet for å skaffe seg et sted og bo. Mange huseiere kan med beskjedne påkostninger innrede en hybel for utleie. Inntektene fra hybelutleie er innenfor visse grenser skattefrie, og utleie kan være et kjærkomment tilskudd til privatøkonomien.

LES OGSÅ: Slik skaffer du deg fortrinn i boligjakten

– Man kan leie ut inntil halvparten av sin egen bolig målt etter utleieverdi, uten at man må betale skatt av leieinntektene. Lofts- eller sokkelleilighet i enebolig kan også leies ut skattefritt. Eier man en tomannsbolig og selv bor i den ene delen, kan den andre delen leies ut skattefritt, og man kan i tillegg leie ut inntil halvparten av den delen man selv bor i, beregnet etter utleieverdien, sier Parelius.

Standard kontrakt

Huseiernes Landsforbund har utarbeidet standard leiekontrakter, samt alle skjemaer man måtte trenge underveis.

– Erfaring viser at åtte av ti leieforhold forløper smertefritt, men det finnes både farer og feller. Derfor er det av stor betydning at tingene gjøres riktig helt fra start. Da unngår man mange fremtidige problemer, avslutter advokat Line Parelius i Huseiernes Landsforbund.

Hun har utformet følgende råd:

Ti gode råd ved utleie

1. Sjekk alltid referanser. Alle legger vekt på å virke tillitsvekkende frem til kontrakten er i boks. Eventuelle mindre gode sider viser seg først senere, og da er det som regel for sent.

2. Sørg for å ha sikkerhet for leiebetaling enten som depositum som settes på sperret konto i banken, eller som garanti. På den måten unngår du tap hvis leier ikke betaler og leieforholdet må avsluttes. Man kan ikke kreve større sikkerhet enn et beløp tilsvarende seks måneders leie.

3. Dersom du ønsker å ha kontroll over når leieforholdet skal opphøre, må du leie ut tidsbestemt. Det må i tillegg fremgå av leieavtalen at den ikke kan sies opp i avtaletiden. Minstetiden for utleie er tre år, men ett år hvis du leier ut sokkel- eller loftsleilighet i enebolig eller bolig i tomannsbolig og selv bor i samme hus.

4. Skal et medlem av husstanden din benytte boligen, eller har du en annen særlig grunn, for eksempel at du skal selge boligen, kan du leie ut for kortere tid. Dette må du gjøre leier skriftlig oppmerksom på før avtale inngås. Hvis den oppgitte grunnen ikke inntreffer, går leieforholdet over til å bli oppsigelig, med fullt oppsigelsesvern for leieren.

5. Er det uten betydning for deg hvor lenge leieforholdet varer, kan du leie ut tidsubestemt. Da kan begge parter si opp avtalen. Husk at leier har et sterkt oppsigelsesvern, og at en oppsigelse må være saklig begrunnet og ikke virke urimelig for leier. Leier kan ved å protestere på oppsigelsen tvinge utleier til å bringe saken inn for en domstol for endelig avgjørelse. Slikt tar tid.

6. Skal du leie ut din egen bolig ved midlertidig fravær på inntil fem år, har leier ikke oppsigelsesvern. Da kan du si opp leieavtalen uten at leier kan protestere.

7. Sørg for å ha en såkalt utkastelsesklausul i kontrakten. Da kan du søke namsmyndighetenes hjelp til å avslutte leieforholdet hvis husleien uteblir. Uten slik klausul tar utkastelse veldig lang tid.

8. Når avtalt leietid er ute, må utleier sende leier en flytningsoppfordring innen tre måneder. Gjøres ikke dette, går leieforholdet over til å bli tidsubestemt med fullt oppsigelsesvern for leier. Husk at eventuelle mangler må reklameres innen rimelig tid.

9. Leieren har en utstrakt rett til å fremleie når vedkommende selv bor i boligen. Utleier kan stort sett bare nekte hvis det er noe å innvende på fremleiers personlige forhold. Ved midlertidig fravær på inntil to år på grunn av tungtveiende grunner som utdanning eller arbeid, har leier rett til å fremleie hele boligen. Leier kan også når som helst i løpet av et tidsbestemt leieforhold fremleie for resten av leietiden.

10. Både utleier og leier bør sette seg inn i reglene for utleie. Sørg for å ha en skikkelig leiekontrakt. Når partene kjenner sine rettigheter og plikter oppstår det ikke så lett problemer.

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året