Gå til sidens hovedinnhold

I kirkens tjeneste

Harald Hegstad fra Mortensrud er valgt til leder i Oslo bispedømmeråd.

OSLO/MORTENSRUD: Det er valgt ny leder og nestleder i Oslo bispedømmeråd. Leder er Harald Hegstad, professor i praktisk teologi ved Det teologiske Menighetsfakultet. Nestleder er Karin-Elin Berg, rådgiver i Kunnskapsdepartementet.

Harald Hegstad (50) fra Mortensrud er en av de syv lekkandidatene som er valgt til Oslo bispedømmeråd i perioden 2010-2011. Han ønsker å satse på utvikling og fornyelse i menighetene, inkludering av kristne innvandrere i menighetene samt trosopplæring og utvikling av den kirkelige organisasjon med vekt på demokrati og frivillighet.

Må kutte stillinger

Hegstad forteller at han ser frem til å ta fatt på rollen som leder for Oslo bispedømmeråd.

– Det er en ansvarsfull og viktig rolle. Og det gir mulighet til å sette viktige spørsmål på dagsorden, sier han og berømmer rådsmedlemmene.

– Det er et sterkt mannskap, mange dyktige medlemmer som det skal bli morsomt å lede, sier han.

Så langt har bispedømmerådet kun hatt ett møte.

– Så vi er fortsatt uerfarne. Men vi har jo rukket å tilsette ny sogneprest på Nordstrand, og det har vært noen budsjettsaker. Vi må dessverre redusere antall prestestillinger i bispedømmet, sier han.

Jobber mot politikere

I forkant av kirkevalget uttalte Hegstad at en av de største utfordringene for bispedømmerådet vil bli å få kontroll på økonomien i kirken.

– Heldigvis er økonomisituasjonen mye bedre generelt i kirken nå. Det var et stort underskudd fra 2008, men dette ble tatt igjen i 2009. Vi gikk derfor inn i 2010 i balanse, sier den nyvalgte lederen.

Likevel er nivået på den statlige bevilgningen til kirken for lav til å kunne opprettholde dagens nivå.

– I Soria Moria 2 sto det at man ønsket å øke antall prestestillinger. En annen oppgave for oss blir derfor å jobbe mot politikerne for å øke bevilgningen, sier Hegstad og legger til at Oslo bispedømmeråd i mars har møter med Oslo-benken på Stortinget og kirkestatsråden. Hegstad ønsker også å sette innvandrere og deres forhold til kirken på dagsorden.

– Dette er et naturlig perspektiv som melder seg fra Søndre Nordstrand. Og når jeg ser på innsendte planer og rapporter så ser jeg at dette har vært lite fremme i bevisstheten, avslutter Harald Hegstad.

Reklame

Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk