Gå til sidens hovedinnhold

«I samværet med hverandres barn forsvinner fordommer raskt»

Konsekvensene av manglende inkludering av mennesker fra andre kulturer i vårt samfunn er mange, og bidrar til å hemme videre inkluderingsarbeid gjennom å polarisere samfunnsdebatten til «oss» og «dem».

Integrering er et hett tema. Men det er ikke like glødende som utdanning, eldreomsorg, sykehus, trygd eller andre lovpålagte tilbud. Det hjelper lite at integrering er noe sultne bydeler gjerne vil sette tennene i når de foran hvert budsjett føler seg tvunget til å gnage siste rest av overflødig kjøtt på budsjettbeinet for å tilfredsstille sine effektiviseringskåte byrådsherrer.

Det er et stort problem at bydelenes økonomiske handlingsrom minker når de lovpålagte tjenestene øker i omfang, og at ikke bydelene blir satt i økonomisk stand til å håndtere særlig mer enn et det de må.

I en bydel som har en av de største konsentrasjonene av ikke-etnisk norske i Norge, vitner det om lite fremtidsrettet økonomistyring når Bydel Alna nå foreslår å legge ned viktige integreringstilbud. Om dette er trenden kan sosiale utfordringer og utgifter bare øke i årene som kommer, og økonomiske rammer vil bli enda strammere.

Kun Furuhuset åpne barnehage vil stå igjen om Alna BU vedtar å legge ned tilbudene på Teisen, Haugen og Haugerud. Det vil være en tabbe. Dette er arenaer der integrering og nettverksbygging på tvers av kultur, religion og opphav faller naturlig. Riktig prioriert kan gratistilbudene bli en hjørnesten i arbeidet for gjensidig integrering, og bli en inngangsportal til den norske velferdsstaten og norsk språk og samfunnsliv for utallige minoritetsfamilier.

LES OGSÅ: Kjemper for videre drift av åpne barnehager

Vi voksne bygger ofte gjerder som stenger folk ute. Hendelser så alvorlige som 22. juli tvinger oss til å strekke en hånd over for å hilse på naboen. At det er viktig for alle i samfunnet å møte individet, og ikke bare gruppene, er noe BU burde ta til etterretning før de nå ofrer et positivt integreringstilbud på budsjettets alter. De åpne barnehagene er ikke kun for barna. De er minst like mye for foreldrene. Og i samvære med hverandres barn forsvinner fordommer raskt.

Leder publisert i Lokalavisen Groruddalen torsdag 8. desember 2011

Reklame

Husker du disse to idiotene?