Idrett og friluftsliv

Forslaget til markalov virker handlingslammende i forkant av VM på ski i 2011.Markagrensen
. Forslaget til markalov er tenkt å fryse en markagrense som ble bestemt i en helt annen samfunnsstruktur og samtidig styre utviklingen på markasiden i en streng verneretning hvor friluftsliv blir prioritert i forhold til andre aktiviteter. Dette vil falle uheldig ut eksempelvis for Sørkedalen, som helst skulle være en levende bygd og ikke et slags museum. På bysiden av markagrensen er det rett og slett plassmangel, og man går løs på de få gjenværende grønne lungene, fortetter, bygger i høyden og aner ikke hvor det går an å lage et snødeponi. Bylivet blir også av flere andre grunner mer og mer stressende. Derfor stiger behovet for å legge til rette for både idrett og friluftsliv i de bynære deler av marka. Idrett og friluftsliv trenger noe inngrep i terrenget for å kunne utfolde seg. Idretten mest, og nå ser det ut til at den rødgrønne regjeringen har tenkt å sette en stopper for idretten, og at man må søke om å få flytte enkelte steiner som måtte ligge i veien for en skiløype.Wyllerløypa. Godkjente planer ligger klare for en del av Wyllerløypa, og ny heis med stor kapasitet burde kunne etableres i forkant av ski VM i 2011. For at dette skal kunne fungere bra, trenger man en oppgradering av infrastrukturen i Sørkedalen. To flaskehalser må fjernes. Alléen med døde almetrær ved Bogstad, og Sinober bru, som er farlig for trafikken og samtidig lager flomskader i dalen. Dertil må selve adkomstområdet til Wyllerløypa legges til rette for stor trafikk. Kommer dette på plass, vil man få en betydelig reduksjon av trafikken til Holmenkollen/Frognerseterområdet. Som ekstragevinst får man mer aktivitet innenfor bygg og anlegg. Finansieringen passer godt inn i regjeringens krisepakke. Nå forventes det at offentlig/privat initiativ raskt får en god løsning på plass.Idrett og friluftsliv. I utgangspunktet er det ikke noe motsetningsforhold mellom idrett og friluftsliv (turgåing mv.), men en meget betydelig utbygging av alpinanlegget i Tryvann-Wyllerområdet disponerer så stor del av arealet at turgåerne fra Bogstad, Voksen skog og Voksenkollen kun har én løype som fører igjennom alpinanlegget og videre inn i marka. Denne løypa er nå utsatt for en massiv krysning av alpinløpere som bruker brett og tunge alpinski. Krysning skjer i stor fart og på uoversiktlige punkter, for eksempel ned heistraseen mot Hyttlimyra. Tryvann Skisenter har vært aktiv med lette sperringer og skilting, men det virker ikke pga. manglende respekt fra alpinløperne. Denne kjøringen i terrenget utenfor alpinbakken fører til at en del alpinløpere får til dels alvorlige skader. Alvorlige skader vil antakelig også skje ved krysning av turløypene. Uansett vil tilstanden resultere i at man velger bort denne løypa. Slik har det gått med den gamle lysløypa som nå praktisk talt er ute av bruk. Dette har Tryvann Skisenter tatt konsekvensen av og på eget initiativ tilbudt å dekke en betydelig del av utgiftene ved å opparbeide en ny lysløype i området øst for Tryvannstårnet. De ansvarlige politiske myndigheter har vært kjent med disse forhold i mange år og har også fått direkte henvendelser fra bydelsnivå. Nå etterlyses politisk handlekraft ikke minst i relasjon til den nye markaloven.

Arne W. Bentzen

Vestre Aker Fremskrittsparti

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag