Gå til sidens hovedinnhold

Ikke enige!

Sameiet Kringsjåbygg har ikke blitt enige med Langmyra borettslag om noe i forhold til den pågående veireguleringssaken, sier sameieleder Jan Vincens Steen.

KRINGSJÅ: Det er slett ikke riktig slik det kunne oppfattes i Aften for et par uker siden at Kringsjåbygg Sameie har blitt "enige" med Langmyra Borettslag i den pågående veireguleringssaken. Sameiet er fortsatt av den oppfatning at en omregulering av denne delen av Minister Ditleffs vei fra offentlig til privat avkjørsel burde resultere i like parkeringsrettigheter for både sameiet og borettslaget, sier leder av sameiet, Jan Vincens Steen.

LES OGSÅ: - Utrolig av kommunen

Venter på å kjøpe veistubben

Langmyra Borettslag på andre siden av Kringsjåbygg Sameie, i Minister Ditleffs vei 3, 5, 7 og 11 venter nå etter at Sivilombudsmannen måtte gripe inn og forlange saken på høring også hos Kringsjåbygg på å få kjøpe veistubben av kommunen for rundt 500.000 kroner.

LES OGSÅ: Salget er ugyldig

Men salget vil ikke bli gjennomført før reguleringsplanen er vedtatt, i henhold til Etat for Eiendom og byfornyelse. Borettslaget ønsker å privatisere p-plassene på begge sider av veistubben, og da kun til borettslaget.

Eneste direkte adkomst

Dette er eneste direkte adkomstvei for 24 av sameiets leiligheter i Minister Ditleffs vei nr. 15. Vi mener derfor at disse leilighetene også burde få benytte parkeringsareal i denne veien uavhengig av andre p-plasser på andre siden av sameiet, sier Steen.

Han legger til at det aldri har vært tema å la Kringsjåbygg tre inn i kjøpsavtalen med kommunen.

LES OGSÅ: Glemte å spørre sameiet

Etter det Nordre Aker Budstikke kjenner til ønsker nå Langmyra Borettslag å avholde en intern "undersøkelse" før reguleringssaken blir lagt ut på offentlig ettersyn.

I følge Plan- og bygningsetaten fatter den vedtak om offentlig ettersyn innen 9. mars, og utleggelse av ettersyn fra 16. mars i år.

Reklame

Her får du tak i valpekalenderen 2021