Gå til sidens hovedinnhold

Ikke gode busser...

Trafikksjefen i Ruter møtte liten forståelse for sine avgjørelser angående busslinje 78, Østensjø Ring, da han besøkte Østensjø bydelsutvalg.

ØSTENSJØ: Fire år etter at Ruter erstattet den lokale servicebussen med dagens bydelsbuss, linje 78, er protestene fortsatt store. Hovedsaklig fordi bydelsbussen kjører via Østensjøvannet, istedenfor å ta hele runden rundt Skullerud.

Ville nå flere brukere

Etter at bydelen åpnet NAV-kontor på Skullerud har det lokale ønsket om ny kjøretrasé blitt aktuelt igjen. I den anledning var Ruters trafikksjef Tore Bogen mandag 3. mai invitert til åpen halvtime i Østensjø bydelsutvalg (BU).

– Servicelinjen ble nedlagt i 2006, fordi vi ville myke opp og gi et bedre tilbud til alle, ikke bare de eldre. Vi gjorde endel grep i bydelen for å finne flere brukere, for servicelinjen var det mest kostbare tilbudet vi hadde. Vår oppgave er å forvalte midlene fra bykassa på en mest mulig hensiktsmessig måte, sa Bogen.

Doblet kundegrunnlag

Trafikksjefen hadde notert seg protestene, men poengterte at Ruter har fått flere brukere med bydelsbussen.

– Det har vært endel misnøye, men med det nye tilbudet har vi mer enn doblet kundegrunnlaget. Vi mener vi har fått til noe mer hensiktsmessig. Det er klart man kan kjøre om Skullerud, men det koster. Da må vi ha fem busser istedenfor tre busser. Jo lengre vi kjører, jo dyrere blir det, sa Bogen.

– Målpunktet Skullerud kan nås på andre måter, og Ruter tror bydelen er best tjent med dagens tilbud. Jeg ser ikke hvordan vi kan gjøre større grep som gir flere brukere med de midler vi har til rådighet, sa Bogen.

Misfornøyde lokalpolitikere

BU-leder Arnfinn Aabø (A) var ikke fornøyd med svarene.

– Har ikke Ruter fått med seg at det er ufattelig mange flere som skal til Skullerud nå?

– Jo, men det går tre andre busslinjer og t-bane dit. Det er ikke noe problem å komme seg til Skullerud. Nå har vi Flexitransportordningen også, hvor TT-brukere kan få et ubegrenset antall turer fra dør til dør. Jeg tror vi treffer de aller fleste i dag, svarte Bogen.

– Vi som bor her i bydelen er godt kjent, og rent personlig er jeg forbauset over hvor lite interessert Ruter er i å kommunisere med oss, sa Aabø anklagende.

Også flere andre lokalpolitikere grep ordet og argumenterte for at bydelsbussen burde kjøre om Skullerud. De snakket om økt utbygging, eldre og uføre som sliter med å bytte buss, spesielt i Abildsøkrysset, og fordelene ved å kunne binde sammen bydelens tjenestetilbud med én busslinje.

– Jeg har full forståelse for ønsket deres, men linje 78 er en forbedring. Kanskje vi er på vei mot noe enda bedre, sa Bogen.

Per Nygaard (SV) spurte om det gikk an å redusere antall turer mot å inkludere Skullerud.

– Det er mulig, men da er spørsmålet om det er noen vits i å drive tilbudet. Buss én gang i timen er ikke noe tilbud, sa Bogen.

Stridstema

BU-leder Arnfinn Aabø mener at Ruter burde kommunisere bedre med bydelen.

– Dette har vært et stridstema i årevis. Vi må komme ut av dette fastgrodde mønsteret. Hvis vi kan få dere til å ha en annen holdning til å kommunisere med oss, har vi en meget kompetent komité som kanskje kan hjelpe dere å finne frem til bedre løsninger, foreslo Aabø.

Bogen svarte med at Ruter har kommunisert med bydelen før, gjør det nå og vil fortsette med det.

– Jeg har blant annet hatt møte med eldrerådet to ganger, og jeg er her nå. Vi har alt å vinne på å kommunisere med dere, sa Bogen.

Trafikksjefen i Ruter avsluttet med å si at erfaringene fra den nye Flexitransportordningen kan være et grunnlag for hvordan de kan jobbe videre med utvikling av kollektivtransporten i bydelen.

Reklame

Kun i dag: 30 % på alle varer hos Christiania Glasmagasin