*Nettavisen* Nyheter.

Ikke hatt noen øst/vest-tenkning

Byråd Torger Ødegaard (H) sier pengene ikke flyttes vestover i byen i skolebudsjettene for 2006. Han mener det blir galt å bare sammenligne tallene.

Helsfyr: Ifølge tall i media ligger halvparten av de 20 skolene som taper mest på osloskolens nye ressursfordelingsmodell i Groruddalen. Forrige onsdag hadde kultur -og utdanningskomiteen et møte hvor komitéleder Kari Pahle (SV) hadde bedt om en utredning av den nye fordelingspolitikken.
- Ressursfordelingssystemet skal ivareta alles interesser, poengterte Torger Ødegaard (H), byråd for kultur og utdanning på møtet.
Byråden påpekte at de tall som har versert i media ikke gir et korrekt bilde av fordelingen.
- Dagsavisens artikkel er misvisende. Systemet fungerer etter hensikten, nemlig i samsvar med faktiske forhold i den enkelte skole. Behov og utgifter forandrer seg stadig i de forskjellige skolene, det være seg elevmassen, bygningsmessige forhold og annet som gjør at man ikke kan sammenligne budsjettene fra ett år til et annet.

Ulike tillegg

Ødegaard påpekte at det i budsjettrammen ligger et eget tillegg for elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Dette tillegget utregnes ifølge en fast sats per elev. Samme type tillegg gis i budsjettet til spesialgrupper og mottaksgrupper i skolene.
- Tokerud er en av skolene som får en større ramme enn man kan få inntrykk av i media, forklarte byråden og la til:
- Vi har overhodet ikke hatt noen øst/vest tenking slik det er blitt hentydet. De foreslåtte endringene er laget for å skape en best mulig sammenheng mellom inntekter og utgifter.

Objektive kriterier

Utdanningsetatens direktør Astrid Søgnen og Terje Husa, direktør for etatens økonomiavdeling, var tilstede på møtet for å klargjøre hvordan den nye modellen fungerer.
- Modellen er basert på et reelt kostnadsbilde, forklarte Søgnen.
Endel av utregningen er basert på sosio-demografiske faktorer som aleneforsørgeransvar, lønnsnivå og utflytningsratio. I tillegg til dette kommer faktorer som antall minoritetsspråklige elever, mottaksgrupper og spesialgrupper inn i utregningen. Bygningsrelaterte kostnader som husleie og vaktmestertjeneste kommer som en egen utregningspost.
- I år er midler til gjennomføring av kunnskapsløftet realisert. Etter min oppfatning bør skolene ha et godt grunnlag å drive skole utfra, konkluderte utdanningsbyråd Torger Ødegaard.

Nye tall

Kari Pahle ytret på møtet et ønske om å få papirer fra byråden som sammenligner hva skolene ville ha fått i 2006 med gammel fordelingsmodell sammenlignet med hva de får med den nye.
- Vi har ikke tidligere mottatt papirer fra byråden. Det vi har gått utfra er et rammebrev som har blitt sendt ut til skolene som sammenligner budsjettene for 2005 og 2006. Det er også disse tallene som Dagsavisen har gått ut fra. Den tabellen kunne se ut til å indikere at ressurser er blitt tildelt vestkantskoler på bekostning av skoler i øst og Groruddalen, forklarer Pahle og legger til:
- De tallene som ble presentert på møtet med byråden er tall vi ikke har sett før. Nå ønsker jeg å gå igjennom det nye tallmaterialet som skal bli sendt til kultur -og utdanningskomitéen og sammenligne per skole hva de ville fått i 2006 med ny og gammel modell.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.