*Nettavisen* Nyheter.

Ikke hemmelig

Oslo Havn KF vil gjerne presisere at de ikke forsøker å hemmeligholde oppstarten av arbeidet med dypvannsdeponiet ved Malmøykalven.

OSLO: Av artikler i dagspressen og på ulike nettsider kan det synes som om Oslo Havnf KF hemmeligholder oppstart av arbeidet med prosjekt "Ren Oslofjord". Dette medfører ikke riktighet, sier informasjonssjef Margrethe Austad.
Hun forteller at Oslo Havn KF fortløpende legger ut relevant informasjon på nettsiden www.renoslofjord.no. Siden er opprettet ene og alene for å informere om prosjektets bakgrunn, dets formål og om hvordan prosjektet skrider frem.
"Ren Oslofjord" er et stort og komplekst prosjekt med flere underleverandører og mange detaljer som skal på plass. Derfor kan Oslo Havn KF på nåværende tidspunkt ikke være konkret i forhold til når selve mudringsarbeidet vil bli igangsatt. Vi har en tidsplan å forholde oss til, men denne kan av ovennevnte årsaker bli forskjøvet, sier Austad.
Hun presiserer at Oslo Havn KFsom fagetat i Oslo kommune har informasjonsplikt overfor Oslos borgere.
Vi vil etterleve denne informasjonsplikten, og informere derfor fortløpende etter hvert som de ulike prosjektelementenes dato er helt klare, sier informasjonssjefen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.