Gå til sidens hovedinnhold

Ikke informert

Verken Bydel Østensjø eller Friluftsetaten er informert om arbeidene i Høyenhallparken.

HØYENHALL: – Vi liker å bli informert om ting som skjer på våre eiendommer, sier eiendomssjef Håkon Kleven i Bydel Østensjø. De har også fått henvendelser fra folk om parken.

– Selv om intensjonene er gode, bør kommunen kontaktes i forkant når det er snakk om forhold på våre eiendommer. Akkurat i Høyenhallparken har det vært mye frem og tilbake om hvem som har forvaltningsansvaret, men det er ikke tvil om at kommunen eier parken, sier Kleven.

Bedt om redegjørelse

Etter at park- og friområdeforvalter Harald Stølan i Friluftsetaten ble gjort oppmerksom på saken, har han bedt vellet om en skriftlig orientering om hva de har tenkt til å gjøre i parken, og hvorfor de har satt igang uten å informere Oslo kommune først.

– Vellet har vært endel engasjert i parken, og det kan godt være hyggelig at de vil bidra, men når en grunneier ikke blir orientert vil det bli mye klabb og babb. Vi ville ikke gitt tillatelse til å kjøre inn med så store maskiner uten videre, for det har helt klart ødelagt endel. Det har også blitt kjørt inn altfor mye jord, sier Stølan.

Han tror likevel ikke saken vil få andre konsekvenser enn at kostnadene til istandsetting må dekkes av vellet.

– Vi må se nærmere på saken når vi får orienteringen fra vellet, men det er helt klart at de må bære kostnadene for dette, sier Stølan.

Uavklart ansvarsforhold

Høyenhallparken ble overdratt til Oslo kommune etter en omstridt barnehagesak for noen år siden, men hvem som skal ha driftsansvaret er ikke avklart.

– Det kan hende verken bydelen eller Friluftsetaten har vært godt nok orientert, så i neste omgang vil vi ta initiativ til å få ordnet opp i dette, sier Stølan.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger