*Nettavisen* Nyheter.

Ikke penger til Krystallen eldresenter

Bydelsutvalget ville gjerne gi Krystallen eldresenter økonomisk støtte på lik linje med de private eldresentrene, men måtte til slutt be administrasjonen utrede saken til neste møte, fordi de ikke fant inndekning for pengebruken.

NORDSTRAND: Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet hadde på forhånd tydelig gjort det klart i Nordstrands Blad at de ønsket å gi mer penger til Krystallen seniorsenter, etter det hastige og enstemmige budsjettforliket i bydelen før jul. Tidligere i februar ble det klart at Nordstrands eneste offentlige seniorsenter ikke hadde fått så mye støtte som de private sentrene, noe som er i strid med et vedtak i bystyret om at alle eldresentre skal likebehandles. Det er snakk om 580 000 kroner, hvor 430 000 kroner er til husleie og 150 000 kroner i driftstilskudd.
Og fordi senteret har manglet penger, er de av bydelen pålagt å doble brukeravgiften til 600 kroner.

Utsetter gjeldsbetaling

Feilen skjedde i desember da vi behandlet budsjettet, hvor vi sov i timen. Bydel Nordstrand fikk på tampen av året tildelt 7 millioner kroner mer å rutte med enn planlagt. På bakgrunn av dette la Kristelig Folkeparti frem et nytt budsjett som reddet blant annet de private eldresentrene fra nedleggelse, sa bydelsutvalgets leder Ulf Stigen til Nordstrands Blad tidlig i februar.
I realiteten har ikke bydelen fått mer penger, men velger å tilbakebetale gjeld fra 2004 over to år. På den måten skaffet bydelen seg et sårt tiltrengt handlingsrom, og politikerne reddet i siste liten blant annet de private eldresentrene, fritidsklubben og pedagogisk fagsenter.

"Bydelsutvalget har sovet i timen," har du sagt til Nordstrands Blad. Slike uttalelser vil jeg ha meg frabedt. Jeg er litt usikker på om en sovende BU-leder i det hele tatt kan konstatere noe slikt, sa en lettere indignert Frode Woldsund fra Kristelig Folkepartis i BU-møtet sist uke. Han forsikret BU og tilhørerne om at han hadde forhørt seg flere ganger med administrasjonen på forhånd om at Krystallen seniorsenter ville klare seg med den summen penger som var foreslått i 2006-budsjettet, og sa han hadde fått dette bekreftet ved flere anledninger. Administrasjonen hadde heller ikke lagt frem noen sak for å rette opp budsjettulikhetene, men de har tidligere varslet at det kommer en budsjettrevisjon når februartallene er på bordet.

Time-out

Politikerne og administrasjonen tok seg flere pauser for å finne dekning for ekstramidlene til Krystallen seniorsenter, og for å oppklare andre misforståelser rundt budsjettvedtaket før jul.
Vi ønsker å gi 400 000 kroner ekstra til Krystallen seniorsenter, slik at de kan sette ned brukeravgiften til 300 kroner. Forutsetning for støtten er at det blir flere aktiviteter for brukerne, sa Steinar Andersen (Ap) på vegne av sitt parti og Fremskrittspartiet.
Dette er et forslag jeg gjerne vil støtte, men jeg må vite hvor inndekkingen er, sa Frode Woldsund fra KrF. Forslaget fra Ap og FrP innebar å ta pengene fra potten med ufordelte midler fra budsjettbehandlingen før jul. Bydelsdirektør Brynhild Hovde måtte på talerstolen og forklare at dette var midler som for lengst var oppbrukt.
Det er flere som har pekt på den vanskelige økonomiske situasjonen bydelen er i. Vi har til nå i år brukt mellom 15 og 20 flere sykehjemsplasser enn måltallene tilsier. Vi har ingen ekstra ufordelte midler, slik vi i dag kjenner situasjonen, forklarte bydelsdirektøren.

Utsatte vedtaket

På møtet i arbeidsutvalget tidlig i februar minnet økonomisjef Nina Høilund om at forslag som går ut på å bruke mer penger, må ha inndekking. Men hvordan enn bydelsutvalget verbalt vred og vendte på situasjonen, ble det ikke funnet noe penger som kunne rette opp den selvforskyldte ulikheten mellom bydelens eldresentre, og haugen av ubesvarte spørsmål ble etter hvert stor.
Løsningen ble derfor at et enstemmig BU bad administrasjonen utrede muligheten for at midlene til eldresentrene ble omfordelt "slik at prinsippet om likebehandling av eldresentrene gjennomføres".
Administrasjonen fikk i oppgave å melde tilbake til arbeidsutvalgmøtet (AU) i mars, og ny sak blir lagt frem på neste BU-møte som er 27. april.
Det hersket også tvil om hvilke sentre som hadde undertegnet avtale med bydelen, og hvilke konsekvenser det eventuelt kunne få for muligheten for å gi Krystallen noe mer økonomisk støtte. Ett av punktene det ble klart at administrasjonen har misforstått, er punktet om 200 000 kroner til tilbringertjeneste. Her har administrasjonen forstått det som 200 000 til hver av tre sentre, og ikke 200 000 kroner på deling mellom dem.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag