Gå til sidens hovedinnhold

Ikke ta bussen eller trikken til byen torsdag

Obama-besøket skal ikke skape hindringer for tog og t-bane, men det kan være greit å droppe bussen og trikken på torsdag.

OSLO: En rekke gater og veier skal sperres i forbindelse med Obamas Oslobesøk. Dette vil føre til periodevis vanskelig fremkommelighet for bussen og trikken.

– Det legges opp til at det ikke skal være begrensninger i trafikken på tog og T-bane i Oslo i forbindelse med fredsprisutdelingen. Men annen kollektivtrafikk vil bli noe berørt ut fra sperringer av sentrumsgater, heter det i en pressemelding fra Oslo politidistrikt.

– Kollektivselskapene legger blant annet om enkelt kollektivtraseer i spesielle tidsrom. Dette vil de selv informere publikum om.

Adgangskontroll

Folk skal for det meste kunne bevege seg uten hindringer i sentrumsgatene og politiet gjennomfører kun adgangskontroll på områder som er spesielt avsperret. Dette gjelder områdene rundt bo- og besøkssteder. Her vil politiet etablere vakthold ved sine sperringer.

For å få tilgang til områder hvor politiet har vakthold, skal man med noen få unntak være forhåndsgodkjent for adgang. Enten gjennom invitasjon eller ved akkreditering. Publikum vil få tilgang til forretningene som ligger innenfor sperringene i kvartalet ved Grand Hotel, men må da passere en adgangskontroll. Her vil de bli kanalisert til de respektive butikkene før de passerer ut av området igjen ved adgangskontrollen opplyser Oslo politiet i en pressemelding.

Mulig å gå

Politiet informerer videre om at det i noen av sentrumsgatene vil, i tillegg til sperringer, være gjerder som skiller veibane fra fortau slik at det er mulig for fotgjengere å bevege seg på fortauet. Dette gjelder i første rekke områdene rundt Grand Hotel fra tirsdag 8.12. kl. 1200. Da vil det være mulig å gå på fortauet på motsatt side av hotellet. I enkelte perioder vil også disse fortauene bli sperret for adgang og opphold.

I Karl Johans gate og Stortingsgata vil det fra morgenen torsdag 10.12. også bli satt opp gjerder langs fortauene. Men også her vil publikum kunne benytte fortauene.

I Henrik Ibsens gate mellom Parkveien og Cort Adelersgate vil det være gjerder langs fortauene hvor publikum kan passere, men i tidsbegrensede perioder vil det ikke være mulig å benytte fortauet på denne strekningen.

Reklame

Cyber Monday: Milrab har fylt på med nye salgsvarer