Ingen bedring for «den delte byen»

Levekårsforskjellene fortsetter å øke i Oslo, skriver Dagsavisen. Som Lokalavisene Oslo flere ganger har påpekt er Oslo en delt by, men problemene er komplekse og utfordrende å gjøre noe med.

Levekårsforskjellene fortsetter å øke i Oslo, skriver Dagsavisen. Som Lokalavisene Oslo flere ganger har påpekt er Oslo en delt by, men problemene er komplekse og utfordrende å gjøre noe med. Foto: ARKIVFOTO

Fortsatt er det 12 års forskjell i forventet levealder mellom øst og vest i Oslo. Og forskjells-tendensen er økende.

OSLO: – Før i tiden var det en enorm forskjell mellom øst og vest, og deretter kom det en periode hvor forskjellen ble mindre og man håpet at det skulle jevne seg ut. Nå er det verre enn noen gang, fastslo daværende talsperson for Fattighusets, Johanna Engen i februar i fjor.

Del på Facebook

Uttalelsen kom etter at SV foreslo å spre ulike sosiale tiltak mellom østkanten og vestkanten. Forslaget vakte bred debatt og etter at Johanna Engen påpekte at «Oslo er en delt by», fikk begrepet «den delte byen» fotfeste.

Forskjellene mellom øst og vest øker

I dag lanserer Dagsavisen serien «den delte byen», der de skal ta for seg flere sider ved levekårsulikhetene i Oslo.

Avisa har intervjuet forsker ved Folkehelseinstituttet, Bjørn Heine Strand, som påpeker at forskjellene slettes ikke utjevnes. Tvert i mot – spriket i forventet levealder øker, og er nå på drøyt 12 år mellom Sagene og Vinderen.

– Det er mye som tyder på at det er økende forskjeller. De er i hvert fall ikke mindre enn før, sier han til avis, og fortsetter:

– Det er uheldig at ulikhetene øker. Det bryter med det norske idealet om likhetssamfunnet. Det er urettferdig og unødvendig at man har så store forskjeller i samme by som gjør at alle ikke har tilgang til like lange liv.

Hvert tredje barn fattig i Gamle Oslo

Allerede like etter valget i 2007 skapte ordfører Fabian Stang overskrifter da han gikk ut og mente at folk på Sagene måtte lære av Vinderen, for å bedre levekårene.

Riktignok beklaget Stang uttalelsene i Østkantavisa, og mente seg feilsitert, men den da nyinsatte ordføreren adresserte et problem som siden har blitt gjennomgangstema i hans tid som ordfører, nemlig den delte byen.

I januar 2010 kom også en Fafo-rapport som viste at så mye som hvert fjerde barn i indre øst-bydelene er regnet som fattige. I Bydel Gamle Oslo er så mye som hvert tredje barn regnet som fattig.

På vestkanten er problemet nærmest ikke-eksisternde.

– Jeg synes det er tragisk. Vi er et av verdens rikeste land og så lever 85 000 barn i fattigdom, sa Johanna Engen, den gangen, og fortsatte:

– Hverdagen for dem er at de er nødt til å oppsøke Fattighuset for å får dagene til å gå rundt. Virkeligeheten deres er at de bruker rundt halve dagen på å stå her i kø, for å ha mat i kjøleskapet, sier Engen.

– Et komplekst og sammensatt problem

Fafo-rapporten fikk også statsråd Audun Lysbakken til å innrømme at Oslo er den mest klassedelte byen i Norge.

Nå viser altså ferske tall at det ikke har vært noen bedring for «den delte byen» – heller tvert i mot.

– Det er et komplekst og sammensatt problem. Derfor er det utfordrende å gjøre noe med disse forskjellene, sier Bjørn Heine Strand til Dagsavisen.

Hva mener du om saken? Si din mening i kommentarfeltet under!

LES MER OM DEN DELTE BYEN:

FATTIGHUSET: – OSLO ER EN DELT BY

SOSIALBYRÅD: – OSLO ER IKKE EN DELT BY

KRF: VANSKELIGSTILTE KAN TAPE PÅ TALLROT

AP: – ØSTKANTEN HAR BÅDE DET BESTE OG DET VERSTE

SV: – OGSÅ VESTKANTEN MÅ TA ANSVAR

SV OM SKATTELISTENE: OSLO BESTÅR AV TO ULIKE VERDENER

AP: – VI ER I FERD MED Å TILLATE GHETTOER

SKATTELISTENE: – OSLO ER EN DELT BY

FABIAN: – JEG ER LEI MEG

AP: – FABIAN STANG FRAMSTÅR SOM EN NAIV KLOVN

FABIAN STANG BER ØSTKANTFOLK LÆRE AV VEST

AUDUN LYSBAKKEN: – BARNEFATTIGDOM ER DET VIKTIGSTE VI KAN DISKUTERE

ERLING FOLKVORD (R): – FATTIGFOLK BLIR MISBRUKT I VALGKAMPEN

BU-LEDERE I ØST: – BARNEFATTIGDOMMEN ER EKSTREM

BU-LEDERE I VEST: – VI TAR ANSVAR

FATTIGHUSET: – JEG BLIR SÅ FORBANNA

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.