Gå til sidens hovedinnhold

Ingen krise

På Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere er det lite som vitner om finanskrise. Arbeidstakerne strømmer til kontoret som aldri før.

Tøyen: - Da vi startet opp antok vi at vi kom til å ha rundt 400 besøkende i uka. I virkeligheten har tallet vært langt over 1 000, og i september satte vi ny rekord da over 6 600 trakk kølapp i løpet av måneden, forteller Lene S. Hagen, daglig leder ved Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (SUA).

Finanskrisa til tross; Hagen har ikke merket noen panisk stemning blant de mange polske, tyske og slovakiske arbeidstakerne som kommer til landet.

Rekord i antall søkere

I september mottok vi over 1700 søknader om arbeidstillatelser. Det er det høyeste tallet hittil i år. Det blir spennende å se når tallene for oktober kommer, sier Hagen, som ikke regner med noen dramatisk nedgang.

- Vi merker jo at det er litt roligere nå enn i forrige måned, men jeg vil snarere si at forholdene har normalisert seg. Mitt inntrykk er at krisen er verre i andre land i forhold til hvordan det er i Norge, fortsetter hun.

Alt på ett sted

SUA åpnet som et prøveprosjekt for ett år siden og er foreløpig det eneste i sitt slag i Norge. Servicesenteret ble etablert som et samarbeid mellom Politiet, Utlendingsdirektoratet (UDI), Skattetaten og Arbeidstilsynet.

Meningen er at det skal være lettere for utenlandske arbeidstakere å finne fram i det offentlige Norge. Her kan de gå inn én dør og få alle papirene de trenger for å komme i gang med å jobbe lovlig, forklarer Hagen.

Målgruppa er i hovedsak EØS-borgere og deres familier, men også spesialister utenfor EU. Ifølge statistikk fra UDI er det polske arbeidstakere som troner øverst på SUAs søkerliste for arbeidstillatelse, med Litauen og Tyskland på andre- og tredjeplass.

Vi har tolker som snakker polsk, russisk, engelsk, italiensk og spansk. Mange av arbeidstakerne som kommer hit er vant med at arbeidsgiver ordner papirarbeidet. Når de kommer til Norge må de ta seg av dette selv. Tolkene hjelper dem med å oversette og finne ut hvilke skjemaer de skal fylle ut, sier Hagen, som også kan fortelle at folk har kommet både fra Finmark og Troms for å få hjelp ved Servicesenteret.

Vi krever personlig oppmøte og legitimering av hver enkelt. Selv om vi er opptatt av at behandlingen skal gå raskt unna, er det viktig å ha kontroll, understreker hun.

Vil tilbake

Men selv om arbeidstakere forstsetter å strømme inn dørene til servicesenteret på Tøyen, er det også noen som ser seg nødt til å vende tilbake til hjemlandet.

Vi har et bra regulert arbeidsmarked i Norge og ordnede forhold. Jeg har snakket med flere, blant annet bygningsarbeidere fra Polen, som sier at de håper på å komme snart tilbake. Men akkurat nå avventer byggenæringen nye prosjekter, og konsentrerer seg om å sluttferdiggjøre det som allerede er påbegynt, sier Hagen.

Trenger spesialister

Hagen understreker at det fortsatt er behov for arbeidskraft i Norge.

Selv om det er nedgang i byggebransjen, vil vi alltid trenge spesialistene. Hvis arbeidssøkerne i tillegg snakker engelsk, åpner det mange dører. Per i dag mangler vi over 10 000 ingeniører og vi har fortsatt behov for hender innen helsesektoren, påpeker Hagen.

Reklame

Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus