Ingen ny høring om kunstis

Røa idrettslags planforslag går nå til byrådet for politik behandling.

Røa idrettslags planforslag går nå til byrådet for politik behandling.

Planforslaget om kunstisbane på Bogstad går i disse dager over til rådhuset for politisk behandling uten ny høringsrunde.

BOGSTAD: Det vakte en viss oppsikt da Plan- og bygningsetaten bestemte seg for å lage sitt eget planforslag til kunstisbane på Bogstad. Dette blir et mindre omfattende forslag enn forslaget fra Røa idrettslag. Dermed ble det stilt spørsmål til Riksantikvaren om ikke et slikt nytt reguleringsforslag skulle ut til ny høringsrunde.

Riksantikvaren svarte Naboaksjonen mot kunstisbane følgende, som ble gjengitt i Ullern Avis Akersposten 17. desember i fjor: «Det er riktig at Riksantikvaren har innsigelse til forslag til reguleringsplan som omfatter kunstisbane på Bogstad. Dersom det utarbeides nye planforslag, må det ut på ny høring, og Riksantikvaren må også uttale seg til om det nye forslaget rammes av innsigelsen.»

– Dette var noe upresist, sier Margrethe Tviberg, seksjonssjef i Plan- og bygningslovsseksjonen hos Riksantikvaren, til Ullern Avis Akersposten.

Hun har utarbeidet en kommentar hvor hun blant annet presiserer: «Er kommunens innstilling å ikke ta innsigelsen til følge, kan planen sendes til politisk behandling, men innsigelsen vil da hefte ved den, og planvedtak kan ikke gjøres endelig. Saken går da til mekling hos fylkesmannen og eventuelt avgjørelse hos Miljøverndepartementet. I slike tilfeller er det heller ikke uvanlig at saksframlegget blir sjekket ut hos oss for å bekrefte at innsigelsen er gjeldende, hvis det er gjort endringer, men er i og for seg ikke nødvendig hvis endringene ikke er gjort av hensyn til innsigelsen. Det tilligger kommunens skjønn å vurdere om endringer er så vesentlige at det kreves nye offentlige eller begrensede høringer etter loven.».

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.