Ingen omelett uten egg

Jeg takker FrP for gratulasjonene med min nominasjon som Arbeiderpartiets BU-lederkandidat i Gamle Oslo. Jeg kan garantere at jeg er veldig motivert for oppgaven og klar til å gjøre en innsats for bydelens befolkning!

Arbeiderpartiet ønsker å gi sykehjemsplass til alle som får henvisning fra helsefaglig ansvarlig instans. Vi ønsker å legge til rette for et trygt og aktivt liv for eldre og yte støtte til de som trenger det, med fokus på forebygging og den enkeltes situasjon og behov. Det er viktig at hjemmetjenesten fungerer godt, slik at eldre som ønsker det får bo hjemme så lenge som mulig. Vi ønsker å utvikle bydelens tjenester i dialog med brukere, arbeidstakerorganisasjoner og faginstanser.

I budsjettet for 2011 sørget Høyre, Frp, Venstre og KrF for at bydelene i Oslo fikk et kutt på 215 millioner. Regjeringen ga så Oslo 105 millioner av den såkalte eldremilliarden, hvorav 80 millioner gikk til bydelene. Det betyr at det reelle kuttet var på 135 millioner i 2011, for Bydel Gamle Oslo var kuttet 25 millioner. Det gikk naturlig nok utover en rekke tiltak. Imotsetning til hva byrådspartiene ser ut til å tro, så avgjøres bydelenes tjenestetilbud av hvor mye penger vi får fra bystyret. Derfor er det helt nødvendig å si ifra når det ikke er nok til å gjøre jobben vår ordentlig!

Den sittende BU-gruppa til Arbeiderpartiet har gjort en god jobb med å prøve å gi beboerne i Gamle Oslo et godt tilbud, til tross for at bydelen stadig får mindre penger. Takket være midlene fra regjeringens eldremilliard, var det til tross for kuttene fra høyresiden i bystyret likevel mulig å redde Vålerenga og Kampen seniorsenter, redusere kuttene i hjemmetjenesten og finansiere noen flere sykehjemsplasser. Dekningsgraden på sykehjem har også økt de siste årene.

Fremskrittspartiet foreslo å finansiere sykehjemsplasser med et kutt på 3,34 millioner på posten for økonomisk sosialhjelp. Alle som fyller kravene i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, og ikke har andre muligheter til å forsørge seg, har krav på økonomisk sosialhjelp. Vi kan ikke bare vedta å ikke bruke disse pengene, og hva slags samfunn ville det egentlig vært om vi skulle sparket dem som allerede ligger nede?

Det beste FrP kan gjøre for å bidra til at det er nok sykehjemsplasser, er å sørge for at det er sammenheng mellom det partiet sier at de mener og det de selv stemmer for i bystyre og byråd. Så skal jeg sørge for å fortsette arbeidet med å bruke bydelenes midler for å gi befolkningen vår et best mulig tilbud, enten det blir som BU-leder eller som menig medlem.

Silje Winther

BU-lederkandidat

Gamle Oslo Arbeiderparti

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.