*Nettavisen* Nyheter.

Ingen oppklaring

Byrådsavdeling for byutvikling vil oppklare "misforståelsen" rundt denne avis forståelse av kommunens rolle i salget av tomt til den amerikanske ambassaden.

I et leserinnlegg i forrige utgave av Ullern Avis Akersposten påstår Elisabeth Eidså Dale, plan- og utbyggingssjef i byrådsavdeling for byutvikling, at kommunen ikke ble instruert i ambassadesaken og i tillegg at bystyret hele tiden har hatt innsyn i saken. Det står neppe til troendes.

Bystyret har ikke hatt innsyn i brevet fra Forsvarsdepartementet (FD) som instruerer ordlyden i brevet fra kommunen, hvor instruksen og svaret fra kommunen var likelydende: "Byrådsavdelingen kan bekrefte at samtlige forutsetninger i Skiftes brev og i det endelige tilbudsbrevet er akseptert av Oslo kommune." En av forutsetningene i Skiftes brev er: "Det vises videre til at kommunen stiller seg positive til en omregulering av det nevnte området til ambassadeformål, og vil bidra til at omreguleringen lar seg gjennomføre". I kommunens avskrift er det vist til brev som berører saken, unntatt instruksbrevet fra FD. Hvis instruksen er så uproblematisk som Eidså Dale hevder, er det mer enn underlig at det ikke refereres til dette brevet når kommunen gir sitt endelige svar i nøyaktig overensstemmelse med hva FD ønsker. Instruksbrevet ble ikke engang journalført i kommunen og ble oppdaget ved en tilfeldighet av Aksjon Vern Husebyskogen. Konklusjon: Bystyret var helt uvitende om instruksen.

I instruksbrevet fra FD vises det til faks fra Eidså Dale i tillegg til møtevirksomhet og avtale mellom Eidså Dale og underdirektør Børresen i FD. Faksen er ikke journalført hos kommunen og Eidså Dale kan ikke finne den. Konklusjon: Bystyret kjenner ikke til innholdet, verken i faks eller avtale mellom partene.

Eidså Dale skriver i sitt innlegg at brevet fra kommunen må ses i sammenheng med et annet brev. Det er mildt sagt lite egnet til å skape forståelse. Hvilket brev? Her florerer det av brev som ikke er journalført, er borte, tidvis unntatt offentlighet. Selve hovedbrevet fra kommunen til Skifte, hvor alle forutsetninger ble godtatt, ble også funnet ved en tilfeldighet. AVH oppdaget at det var referert til brevet i annen korrespondanse. Først halvannet år etter at brevet var sendt ble det journalført hos kommunen med unntatt offentlighet, før det ble frigitt. I den tiden brevet ikke var journalført var det vel neppe tilgjengelig for bystyrets medlemmer.

"Ingen instans i kommunen har mulighet til å forhåndsprosedere saker", skriver Eidså Dale. Det er nok riktig, og når en instans først gjør det går de utover sine fullmakter. Dermed blir spørsmålet om byrådsavdelingen har gått ut over sine fullmakter ved å være en aktiv aktør som selger av friområdet i Husebyskogen. Mange vil hevde at å godta Skiftes forutsetninger, som innebærer et løfte om å bidra til at omregulering lar seg gjennomføre, er ren forhåndsprosedering. I tillegg viser skriftlig materiale at Skifte, Forsvarsdepartementet, Plan- og bygningsetaten og sannsynligvis amerikanerne at de oppfatter Oslo kommune som forhandlingspart i salgsprosessen. Selv om det er gjort mange forsøk på "brannslokking" underveis fra byrådsavdelingens side står det fast at Skifte selv skrev på sin hjemmeside at salgsprosessen kom i gang etter anmodning fra Oslo kommune. I tillegg har Skifte skrevet til denne avis at de ikke hadde til hensikt å selge friområdet.

Vi opprettholder påstanden om at Forsvarsdepartementet instruerte kommunen om en ordlyd som måtte til for at salget til amerikanerne skulle la seg gjennomføre.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.