Gå til sidens hovedinnhold

– Ingen respekt for skolebarna

Lite har skjedd med planene om rundkjøring i Hoffsveien på 15 år. Mange beboere er frustrerte, spesielt over barnas sikkerhet i det trafikkerte krysset.

HOFF: Det var allerede i 1995 spekulasjoner og diskusjoner om en løsning på trafikksituasjonen i krysset Hoffsveien/Hoff terrasse/Engebrets vei. Endringer har blitt vedtatt, men hvor er det blitt av arbeidet? Hva setter en stopper for utbedringene? I 2006 ble man igjen enige om at situasjonen måtte bedres, men ikke et støvkorn er flyttet siden den gang. Én ting er sikkert, veien er veldig usikker slik den er i dag, og det er like utrygt for alle slags myke trafikanter.

– Farlig for barn

– Barna har det ikke trygt i nærheten her. Det er mange biler som kommer kjørende langt over fartsgrensen nedover, og det er uoversiktlig. I tillegg er det to barnehager i umiddelbar nærhet, sier Henrik Visby, styreleder i Hoff Terrasse Sameie.

Planen er å lage en femarmet rundkjøring, som også skal ha sykkelvei på sidene. Dette vil gi bedre flyt, er planen. I tillegg vil det komme nye næringsbygg langs veien, blant annet på parkeringsplassen på Hoffsborg (Rambøll-bygget). Visby sier at det viktig å være forsiktig med å utvide på næringsbyggfronten.

– Jeg tror mange er positive til en utvikling av Hoff-området, men man bør ha fokus på boligutvikling, og den trafikale situasjonen er alltid viktig.

Påkjørsler

– Sønnen min ble påkjørt i det krysset for to år siden, og vi må vente i flere minutter på å komme over veien hver dag, sier en av beboerne i Hoff terrasse.

I et skriv fra Plan- og bygningsetaten i 2008 står det "det skal i samarbeid med friluftsetaten etableres en trerekke på begge sider av Hoffsveien, nord for rundkjøringen, i hele lengden av trafikkområdet"

Plan- og bygningsetaten opplyser til Ullern Avis Akersposten at reguleringen er vedtatt, og at de ikke har noe mer med saken å gjøre nå.

– Vil det si at rundkjøringsprosjektet er skrinlagt?

– Nei, men vi har ingen ting mer å si i saken foreløpig, sier Dagny Gärther Hovig, informasjonssjef i etaten.

Samtidig går barnehage- og skolebarna stadig en usikker tid i møte. En av skoleelevene vi møter ved krysset, forteller at det er mye trafikk både på vei til skolen og hjem igjen, og mange sjåfører overser gående.

Fartshindringer

– Vi vil undersøke og jobbe tettere med denne saken fremover. Vi skal gjøre det vi kan for å forbedre situasjonen slik den er i dag, men det er mye å ta hensyn til. Fartshumper vil nok hjelpe på å holde nede farten, men det er dårlige forhold for syklistene, sier Henrik Visby.

Han sier også at det er viktig å forlenge sykkeltraseen som allerede er lagt lenger ned i veien opp mot Smestad.

Flere beboere vi snakker med, sier at det er en kultur for å kjøre i både 60 km/t og 70 km/t ned mot krysset. Det er ingen fartshumper på nærmere 500 meter før krysset, og det gjør at sjåfører lettere kan gasse på, mener flere.

Minst to år til?

– Samferdselsetaten har gitt saken videre til politisk høring, men den har ennå ikke blitt vedtatt i Rådhuset. Vi har kun ansvar for sykkelstien som er planlagt i dette tilfellet, men vil jobbe sammen med Plan- og bygningsetaten hvis forslaget vårt blir vedtatt, sier Aslaug Vassbotn i Samferdselsetaten. Videre kan hun opplyse at rundkjøringen i krysset mellom Hoff Terrasse, Hovfaret og Engebrets vei er vedtatt, men ingenting er fastsatt om når arbeidet starter.

– Det er kun reguleringsplanen som foreløpig er i boks – og det gjenstår mye når det gjelder videre planlegging.

Hun slår fast at det vil ta nærmere to år å lage arbeidstegninger.

– Og da må alt være vedtatt på forhånd, sier hun.

Dette betyr at boligområdet som stadig er i økning, ikke får noen trafikkale utbedringer å glede seg over de nærmeste par årene. I lokalsamfunnet kan man nå bare krysse fingrene for at politikerne setter dette sårt trengte tiltaket på sin agenda.

Reklame

NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg