Gå til sidens hovedinnhold

– Ingen skal bo på et evig venterom

Asha Ahmed Osman har hatt enda en fødselsdag på asylmottaket der hun har bodd på et slags venterom i over sju år. Nå kan det være håp for 71-åringen.

GRÜNERLØKKA: Da Østkantavisa (nå dittOslo) i juni skrev om den 70-årige kvinnen som i sju år har bodd på asylmottak fikk vi mange reaksjoner.

Kvinnen bor fortsatt på det samme rommet. Dette til tross for at hun ser ut til å fylle vilkårene i paragraf 8–7 i forskriften til Utlendingsloven for å kunne få permanent oppholdstillatelse.

LES OGSÅ: Asha (70) er et uønsket menneske

Overfalt om natten

Asha Ahmed Osman som nå har blitt 71 år venter fortsatt på at UNE (Utlendingsnemnda) skal ferdigbehandle saken hennes.

Hun lever på det samme rommet som sist vi møtte henne. Der bor fortsatt de tre andre somaliske kvinnene også.

Den ene av disse kvinnene er psykisk syk, og en natt for cirka to måneder siden angrep hun Asha på rommet før hun sperret utgangen for henne, slik at den eldre kvinnen måtte sitte våken hele natta før personalet kom på jobb på morgenen.

– Hun blir farlig når hun ikke tar tablettene sine, forklarer Asha, via Rama Jama som hjelper oss med tolkingen.

– Hvorfor blir hun så sint på akkurat deg?

– Hun mener at jeg har kastet trolldom på henne, at jeg ødelegger henne, og at det er derfor hun er syk, sier Asha oppgitt.

Blir ikke flyttet

Asha lever nå i stadig frykt for den syke kvinnen hun deler rom med. Hun kan aldri vite når den yngre kvinnen som ofte er våken om natta slutter å ta medisinen sin. Derfor blir det lite søvn og stor uro for Asha.

– Jeg er redd, sier hun.

Da vi kontakter mottaksleder Henry Osima på mottaket i Brenneriveien og spør om hvordan dette kan være mulig, svarer han:

– Dette er vanskelig fordi vi ikke har plass. Vi har ingen steder på huset hvor vi kan flytte den psykisk syke. Vi kan heller ikke ha henne på et rom med mødre og barn. Vi prøver å finne løsninger, sier han og beklager at disse kvinnene fortsatt bor på samme rom.

Avslag om hjelp til retur

Det er UDI (Utlendingsdirektoratet) som er ansvarlig for asylmottakene her i landet, men de vil ikke svare på spørsmål fordi saken er under behandling i UNE. Informasjonssjef i UNE, Bjørn Lyster (ikke Lydersen som vi feilaktig kalte ham sist, red.anm.) sier i en e-post til dittOslo at UNE ikke har noe med boforhold på asylmottakene å gjøre.

Det er det UDI som har.

Lyster ønsker ikke å si mer om denne saken enn at den fortsatt er under behandling.

Et viktig dokument i saken er et avslag Asha fikk av den internasjonale organisasjon for migrasjon (IOM) i april i år fordi det er uforsvarlig å returnere mennesker til Somalia.

Urettferdig

Tolken vår Rama Jama (27) er blant de som har engasjert seg sterkt i saken. Hun er mye i kontakt med Asha, besøker henne på rommet på mottaket, inviterer henne hjem til seg, følger henne til legen og lytter til henne. Og hjelper dittOslo med tolking.

– Jeg tenker mye på forskjellene blant asylsøkerne i Norge, sier Rama.

Hun syns det er fælt at Asha ikke får opphold. Hun er analfabet, gammel, syk og fattig.

– Maria Amelie har alt det Asha ikke har. Hun fikk opphold fordi hun er blant dem Norge vil ha. Hvorfor? spør Rama.

Ubrukt sikkerhetsventil

I forskriften til Utlendingsloven, paragraf 8–7 omhandles muligheten for å få permanent opphold når det foreligger «praktiske hindringer for retur som utlendingen selv ikke rår over».

Slik saken er belyst fram til nå fyller Asha Ahmed Osman samtlige betingelser for at UNE skal kunne omgjøre avslaget om opphold i Norge.

Myndighetene forholder seg foreløpig taust, men Heikki Holmås (SV), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, bekrefter at Asha burde kunne få opphold i Norge etter disse bestemmelsene.

– Dette er ment å være en sikkerhetsventil i systemet, forklarer Holmås.

Problemet er at den ikke blir brukt.

Vil kontakte Justisdepartementet

– Asha Osman har bodd på mottak i mer enn sju år og bor på en måte på et slags venterom. Hva tenker du om det?

– Hvis det er slik at hun ikke bor trygt, reagerer jeg sterkt, sier SV-politikeren.

Holmås understreker også at mottaket i Brenneriveien også har et ansvar.

– De kunne jo ha flyttet henne ut av mottaket. Uansett må de jo ha kontakt med UDI, sier Holmås.

Og når det gjelder ventetilværelsen sier komitélederen:

– Ingen skal bo på et evig venterom. Så vidt jeg kan forstå sier lovverket at avslaget fra IOM skal kunne gi henne opphold på humanitært grunnlag. Jeg vil undersøke denne saken med IOM og Justisdepartementet.

Svekket helse

Også Ashas helsetilstand er et av dokumentene i saken. Nils Johnsen, spesialist i allmennmedisin og frivillig lege ved Kirkens Bymisjon og Røde Kors’ helsesenter for papirløse migranter i Oslo, konkluderer i en helseerklæring til UNE:

«71 år gammel kvinne uten nettverk, som bor svært dårlig og har et meget lavt funksjonsnivå. Hun er hjelpetrengende og ikke i stand til å klare seg selv. Som papirløs og ikke returnerbar asylsøker har hun ingen rettigheter til hjelp utover en seng og minimal økonomisk støtte til mat. Hennes svekkede somatiske helse og dårlige funksjonsevne bør tas med i helhetsvurderingen av hennes søknad til UNE.»

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto