Ingen tar ansvar i Ekelyveien

Tiltakshaver Ivar Bjørtomt nekter å opparbeide vei og fortau i Ekelyveien. Plan- og bygningsetaten (PBE) har ikke gjort noe for å få gjennomført pålegget.

RIS: – Vi har flere ganger henvendt oss til utbygger for å få opparbeidet vei og fortau. Vi er blitt lovet at vei og fortau skal bli satt i stand flere ganger, uten at noe blir gjort. Siste kontakt vi hadde var i 2008. Vi har flere ganger henvendt oss til Plan- og bygningsetaten om at veipålegget ikke er oppfylt, men der er det ingen hjelp å få, sier Pål Barkvoll.

Han er en av flere beboere som er rammet av at vei og fortau ikke er opparbeidet i henhold til rammetillatelsen.

Farlige forhold

Akersposten har tidligere beskrevet de farlige forholdene i nederste del av Ekelyveien både for myke og harde trafikanter, særlig om vinteren.

Kommunen har ikke godkjent denne delen av veien som offentlig på grunn av manglende opparbeidelse. Kommunen kan dermed heller ikke skilte med for eksempel parkering forbudt på den private, trange strekningen, for å få bukt med fremmedparkeringen.

I tillegg har beboerne bare midlertidig brukstillatelse på boligene, så lenge godkjent opparbeidelse mangler.

Akersposten har gjentatte ganger forsøkt å oppnå kontakt med utbygger Ivar Bjørtomt, uten å lykkes. Han er oppført som daglig leder i en rekke selskaper, uten at noen av disse responderer.

Gir tidsfrist

Vi henvendte oss til PBE og viste til at veipålegget ikke var gjennomført og at saksinnsynet hos PBE viste at det ikke var skjedd noe i saken siden 2006. Hvilke tiltak kan PBE sette i verk for å få gjennomført vei pålegget?

PBE svarer ved informasjonsrådgiver Atle Jan Larsen: «Plan- og bygningsetaten vil sende en henvendelse til tiltakshaver og minne om kravet til veiopparbeidelse. Gi en tidsfrist og eventuelt følge opp med dagbøter.»

Vil instruere etaten

Bydelsutvalget (BU) i Bydel Vestre Aker er kritisk til PBEs håndtering av saken.

I sitt vedtak til byråd for byutvikling skriver blant annet BU: I løpet av disse ca. 5 årene har beboere i veien gjentatte ganger, men uten resultat, purret Tiltakshaver og Plan- og bygningsetaten om at opparbeidelsen til kommunal standard blir gjort. Tiltakshaver lover og lover, men intet skjer. Og svar fra Plan- og bygningsetaten er at dette har beboerne intet med da det er en sak mellom Tiltakshaver og etaten.».

I sitt vedtak ber BU om at byråden med sin instruksjonsrett overfor PBE om å instruere etaten for få denne saken i orden snarest mulig.

Forslagsstiller og leder av bydelsutvalget Elin Horn Galtung (H) var oppgitt over saksgangen.

– Det hører ikke noe sted hjemme at denne saken skulle ta så lang tid. sier Horn Galtung til Akersposten.

Barkvoll har fattet nytt håp.

– Etter dette håper jeg at Plan- og bygningsetaten reagerer. Vi må få dette i orden, sier Barkvoll.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.