*Nettavisen* Nyheter.

Ingen utvidelse av åpningstidene for Rustad Eldresenter

Torsdag 15. desember d.å. avholdt Østensjø Bydelsutvalg årets siste møte hvor budsjettet for 2006 var den store saken på sakskartet.

Fremskrittspartiet og Høyre foreslo å øke bevilgningene til Rustad Eldresenter med kr. 250.000,- slik at senteret kunne holde åpent 5 dager i uken og ikke bare 3 dager som nå.

Rustad Eldresenter er meget godt besøkt og det var et stort ønske fra brukerne om å kunne utvide åpningstiden.

Overraskelsen var derfor meget stor da Arbeiderpartiet og SV begge gikk enstemmig i mot dette forslaget !

Arbeiderpartiet og SV har totalt 9 representanter i bydelsutvalget mot Fremskrittspartiet og Høyres 6 representanter.

2 representanter fra Arbeiderpartiet og 1 representant fra SV sitter dessuten i bydelens Eldreråd.

Derfor ble det ekstra leit å måtte registrere at forslaget ikke fikk flertall.

Det ble med andre ord liten eller ingen vilje til å støtte forslaget om å øke bevilgningene til Rustad Eldresenter, med i denne sammenheng et såpass lite beløp for å kunne etterkomme de eldre på Rustad Eldresenters ønske om utvidet åpningstid ved senteret.

Isteden gikk Arbeiderpartiet og SV enstemmig inn for å avsette hele kr. 750.000,- 'til kulturbydel Østensjø, et beløp Fremskrittspartiet og Høyre gikk i mot. !

ikke å ville støtte Fremskrittspartiet og Høyres forslag var at de ville avvente til etter et seminar eller konferanse som skal avvikles i år 2006 om eldre i bydelen. ( - dette møte er ennå ikke tidfestet ).

Her vil man vurdere hele omsorgssektoren i bydelen under ett.

Under slike møter er det ikke mulig å avsette midler til ulike tiltak på samme måte som under et budsjettmøte. Dette gjøres en gang i året.

Budsjettet for år 2006 ble vedtatt i Østensjø Bydelsutvalg 15.desember 2005

Nå er det ett år til neste gang !

Beklager Rustad Eldresenter !


Ann Carnarius Elseth (FrP)
BU-representant Østensjø Bydel

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.