*Nettavisen* Nyheter.

Ingenting er avgjort ennå

Kunstsnøprosjektet er langt fra avgjort. - Utredningsgruppen lager et forslag som skal ut på høring til berørte parter, sier Asbjørn Hjertén i Kultur og Idrettsetaten.

Oslo: Asbjørn Hjertén er leder av gruppen som skal utrede et forslag til kunstsnøprosjekt på Kjelsås. Han bekrefter at det foreløpig verken er bestemt hvor eventuelle snøkanoner skal plasseres, eller omfanget av prosjektet.
Det man ble enige om i møte av 28. november med forskjellige berørte aktører, er et opplegg for utredning av saken. En prosjektgruppe skal arbeide frem et forslag. I gruppen er det representanter fra blant annet Friluftsetaten, Oslo Idrettskrets, Oslo Skikrets, Kjelsås IL v/ langrennsgruppa, Friluftsrådet og Bydel Nordre Aker. I midten av mars regner vi med å ha et forslag klart, som så skal legges ut på høring - også til beboerne, gjennom vellet. Hvis det ikke oppnås tilfredsstillende enighet om forslaget, vil saken bli løftet opp på politisk plan, og behandlet som byrådssak, sier Hjertén.
Han bekrefter at det er tre lokaliteter som er aktuelle som utgangspunkt for kunstsnøprosjektet.
Det ene er snøkanoner på Bueskytterbanen i Solemskogen, de to andre alternativene er Linnerudkollen og Langsetløkka. Kanoene vil bli drevet av et aggregat. Snøen skal fraktes ut til løypene med lastebiler. Oslo Vann og Avløp stiller seg positive til å ta vann fra Setertjern, hvis Solemskogen blir utspring for snøkanonene og løypene, sier Hjertén.
Når det gjelder parkeringsproblemer er det per i dag ingen mulighet for å bygge ut den eksisterende P-plassen. Området har visse restriksjoner for utbebyggelse knyttet til sikkerheten til Maridalsvannet, sier Hjertén, og legger til at det også går buss til Solemskogen.
Det er ikke nok utfartsplasser på Solemskogen til alle som ønsker det i helgene, men det går jo an å velge kollektiv, sier han.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.