Gå til sidens hovedinnhold

Ja, takk begge deler fra SV

Andreas Behring fra SV krever i Lokalavisen Groruddalen 8. mars lavere priser på kollektivreiser. Behring "glemmer" riktignok at han har gått inn for det motsatte tidligere. I bystyret gikk han høyt og tydelig inn for at kollektivtilbudet måtte økes betraktelig, før det var aktuelt å senke prisene. Når Behring sier til Lokalavisen Groruddalen at han har endret syn, og først og fremst vil ha lavere priser, så må vel det bety at han har blitt fornøyd med kollektivtilbudet i Oslo? Hans ønske om lavere priser kan ikke tolkes annerledes.
Jeg kan forstå at Behring er fornøyd med kollektivtrafikken etter 4 år med FrP. FrP har sørget for anskaffelsen av nye T-banevogner, Sporveien går med overskudd, og avgangene har økt både på trikk, buss og T-bane. Samtidig vokser passasjerantallet formidabelt. Dette viser at strategien med å satse på å utvide tilbudet, i stedet for å satse på å redusere prisene, har fungert veldig bra. Hvorfor vil ikke Behring være med på at dette er en riktig politikk lengre?
Byrådets prisøkning var på 1,7 % i år. FrP tror de reisende har merket lite til takstøkningene de seneste årene. Vi minner om at det i år bare ble foretatt endringer i prisen på enkeltbilletter. FrP tror at Sporveiens kunder stort sett har inntrykk av at billettprisene ligger på et kundevennlig nivå. Dette bekrefter målinger av kundetilfredshet de siste 4 årene. De reisende setter pris på at avgangene har blitt flere og mer punktlige. Takstøkninger som ligger på linje med den normale inflasjonstakten er med på å bekrefte publikums inntrykk av en mer kundeorientert bedrift.
Behring har et forklaringsproblem når det gjelder kollektivtrafikk. Han er den første som skriker opp om at det skal opprettes flere linjer, flere avganger og investeres mer i kollektiv infrastruktur. Når det kommer til virkemidlene som skal til for å virkeliggjøre denne politikken, blir han derimot fullstendig passiv. Behring og SV er mot konkurranse. Han er i mot enhver markedsoptimalisering på sterkt trafikkerte ruter. Og nå vet vi at han er i mot markedstilpassede priser i tillegg.
Spørsmålet som melder seg er: hvordan kan Behring gi byen bedre kollektivtilbud når han dels går i mot å effektivisere driftsoperasjonene og dels går i mot at Sporveien øker passasjerinntektene? - Behrings svar er sannsynligvis at dette skal skattebetalerne sørge for gjennom økt offentlig subsidiering av kollektivtjenestene.
FrP tror Behring overvurderer Oslo kommunens evne til å bidra med særlig større overføringer til Sporveiskonsernet. Vi tror også at Behring faller for fristelsen med å leke Ole Brum. Alle skal få mer, og det skal koste mindre. Det er noe som ikke rimer her. At Behring driver valgkamp er hevet over enhver tvil, men er han skikket til å styre?
Svenn Kristiansen (Frp)
Nestleder i samferdsels og miljøkomiteen

Reklame

Årets julegave? Ball-genseren er tilbake!