Ja til ambassade

Nærværende avis gir gjennom ledere og leserinnlegg inntrykk av en nærmest unison motstand i bydelen mot ny USA ambassade på Huseby. Det er feil, vi er mange som ønsker ambassaden velkommen men mangler samme engasjement som bl.a. Aksjon Vern Husebyskogen (AVH). Vi kan takke noen ansvarlige politikere for at flyttingen allikevel ser ut til å bli en realitet. Samtidig ser det ut som om AVH er i ferd med å bli en fare for seg selv, selv motstandere vender nå blikket mot foreningen og deres lite demokratiske forståelse. ¨

Fakta i ambassadesaken er ikke meget annerledes i dag enn de var for to år siden. I løpet av 7 år har formelt 42 alternativer vært evaluert og tomten på Makrellbekken er den eneste som tilfredsstiller amerikanske myndigheters krav. Tomten beslaglegger 40 daa, 10% av Husebyskogens totale areal. Det vil fortsatt være 360 daa til rekreasjonsformål. Sammenhengende skogsbelter bevares og bygningsvolumet blir beskjedent i.f.t. omgivelsene. Sannsynligheten for et terrorangrep vurderes som meget liten og AVH's stort oppblåste fokus på skadesomfanget ved et angrep er derfor mer av hypotetisk interesse.

AVH vet at hvis de vinner denne kampen så vil en alternativ plassering høyst sannsynlig gå ut over et annet fri- eller boligområde. Ambassadesaken er først og fremst et spørsmål om å være seg selv nærmest. Da er det politikernes ansvar å sørge for at ressurssterke interessenter i ét område ikke lykkes med å kaste problemet videre til et mindre ressurssterkt område, men at beslutningen treffes på objektivt grunnlag. Dette ansvaret har politikerne varetatt.

Forståsegpåeres sammenblanding av tilslutningen til partiet Venstre ved stortingsvalget og det kommende kommunevalg p.g.a. nomineringen av Ane Willumsen er imponerende. For min del gjelder at som mangeårig Venstre-velger ved stortingsvalg vil jeg for første gang, nettopp p.g.a. denne nominering, vurdere å stemme Venstre ved kommunevalget. Den Venstre-generasjon som nå regjerer i Oslo hører fortiden til. Jeg vil også vente med spenning på valgresultatet for Oslo Arbeiderparti etter at Tom Pape er strøket fra listen. Især fra valgkretsene rundt Ruseløkka. Så enkelt som lederen i Akersposten fremstilte det er det ikke.

Peter F Tschudi

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.