*Nettavisen* Nyheter.

«Ja, til bilen i Oslo!»

Bil Foto: ILLUSTRASJONSFOTO

Klikk på bildet for å forstørre.

Aina Stenersen

78 prosent av all personaltrafikk skjer med bil. I store deler av landet er det ikke noe reelt alternativ til bilbruk. I Oslo er situasjonen annerledes. Kollektivandelen i Oslo sentrum i rushtiden er på 80 prosent av all trafikk.

Del på Facebook

De som kjører bil har ofte et dårlig kollektivtilbud der de bor eller har andre gode grunner til å benytte bilen. I hovedstaden med sin arealknapphet, skal vi legge til rette for økt kollektivbruk. Samtidig må det bli bedre fremkommelighet for bil, ikke minst av hensyn til næringsdrivende og andre som er avhengig av bil i arbeidet.

Oslo Frp har i byråd de siste 8 årene fått for en vesentlig forbedring, særlig når det gjelder vedlikehold. Man fått gjennomslag for vesentlig satsning på oppgradering av det kommunale veinettet. Likevel har det kommunale veinettet i Oslo fremdeles mangler. Arbeidet med å utbedre gater, veier og gang/sykkelveier må fortsette.

All bygging, drift og vedlikehold av veier vil vi at skal utføres av andre enn kommunen selv etter konkurranse og på tidsbegrensede kontrakter. Vi ønsker å avvikle piggdekkavgiften, og oppheve fartsreduksjon på vinterstid. «Miljøfartsgrenser» er et tvilsomt virkemiddel som fører til lengre køer og mer forurensning.

Tilstrekkelig parkeringsmulighet er viktig. Oslo skal være en åpen by som gir muligheter for
effektiv ferdsel også med bil. Vi vil sørge for at gatearealer kan benyttes til parkering der dette er naturlig.

Det er helt nødvendig å ha et godt parkeringstilbud i Oslo sentrum. Dette kan oppnås ved å gjennomføre planene om P-hus under Fridtjof Nansens plass, under Kronprinsesse Märthas plass, Tullinløkka, Youngstorget m.fl. Skal sentrum overleve som handelsstrøk og møteplass for hele byens befolkning, må det etableres flere parkeringsplasser.

Trafikketaten har en årlig inntekt på rundt 260 millioner kroner og bruker rundt 60 prosent på å drive virksomheten. Det er betenkelig at over halvparten av inntektene medgår til innkrevingsomkostninger. Denne strategien må omlegges, selv om det fører til at kommunens parkerings- og gebyrinntekter blir redusert.

Vi vil redusere bruken av parkeringsgebyrer ved at man konsentrerer etatens virksomhet om reelt trafikksikkerhetsarbeid, veiledning, redusert kvelds- natt og helgearbeid og fokusering på parkering som er trafikkfarlige og til hinder for andre.

Trafikketatens parkeringsbetjenter bør gis nye oppgaver som varslere av mangel på snørydding, mangelfull gatebelysning, og om hull og skader i veier og gater.

Den eneste langsiktige løsningen i sentrale områder i Oslo er å bygge nye parkeringshus under gater, parker og plasser slik man har gjort i en rekke storbyer i Europa. Det er på tide. Så ja, til bil og kollektivtrafikk i Oslo.

Aina Stenersen
8. bystyrekandidat for Oslo Frp

LES ALT OM VALGET 2011 I OSLO HER

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.