*Nettavisen* Nyheter.

«Ja, til en trygg by for kvinner!»

Aina Stenersen (Frp) mener mer politi og en strengere asylpolitikk må til for å forhindre overfallsvoldtekter i Oslo. Foto: Foto: Frp

I Oslo har det allerede blitt anmeldt over 48 overfallsvoldtekter hittil i år – dobbelt så mange som i hele fjor. Over 350 jenter har oppsøkt voldtektsmottaket i byen, et tall som også utgjør en markant økning.

Jeg er sinna over den uttrygghet vi jenter i hovedstaden må føle på fordi risikoen for slike overgrep har blitt så stor. De dramatiske tallene krever umiddelbar politisk handling slik at vi kvinner igjen kan gå trygt i Oslos gater.

Et viktig tiltak er først og fremst en markert økt bemanning i politiet. Jo færre politipatruljer som synes ute, desto tryggere kan en overgriper være på at han får gjennomført et overfall i fred. I tillegg vil politiet ofte være for langt unna dersom et pågående overgrep blir meldt, slik at muligheten for å ta gjerningsmannen blir markert svakere.

Jeg er sinna over den uttrygghet vi jenter i hovedstaden må føle på fordi risikoen for slike overgrep har blitt så stor

Justisdepartementet sier ved flere anledninger at politiet har fått styrket sin bemanning. En rapport fra Politidirektoratet viser at dette ikke stemmer; 18 av landets politidistrikter har opplevd nedbemanning det siste året.

9. oktober kunne Aftenposten avsløre at til tross for at Politidirektoratet har en målsetting om å øke politidekningen til to politifolk per 1000 innbyggere, så har dekningen falt fra 1,8 i 2008 til 1,6.

Det er dramatiske tall. Lavere politidekning gir mindre synlighet, som igjen øker utryggheten til folk flest.

DNA er også en viktig beviskilde i voldtektssaker. Tjenestefolk i politiet snakker ofte om viktigheten av å jobbe med etterforskning mens bevisene fortsatt er «ferskvare». DNA-analyser er underlagt statlig monopol ved at Rettsmedisinsk institutt (RMI) er eneste laboratorium som får analysere for politiet. Dette fører til lang saksbehandlingstid og politiet må ofte vente lenge før analysesvarene er klare.

GENA i Stavanger har internasjonale sertifiseringer som sikrer høyere kvalitet enn RMI. Likevel vil ikke regjeringen slippe GENA til, fordi det er et privat selskap. GENA kan bidra til at saksbehandlingstiden går ned, noe som vil styrke muligheten for at politiet oppklarer flere voldtektssaker.

De siste fem årene har vist at overfallsvoldtekter nesten uten unntak begås av personer med ikke-vestlig bakgrunn. Mange av sakene er også knyttet til handlinger begått av asylsøkere. At asylsøkere som er i landet under påskudd av å trenge beskyttelse begår slike overgrep, er avskyelig. Norge kunne vært denne kriminaliteten foruten om vi hadde ført en strengere asylpolitikk der asylsøkere ble plassert i lukkede mottak.

Ap-politikere har selv karakteriserer voldtekt som nestendrap. Denne erkjennelsen må omsettes i praktisk politikk. Straffenivået for voldtekter er fortsatt på et for lavt nivå, noe Frp har påpekt ved en rekke ulike anledninger.

Så stort som problemet nå fremstår er det behov for en total gjennomgang av straffelovgivningen på dette området. Regjeringen må slutte å svikte Oslo, slik at også vi kvinner kan føle oss trygge i byen som vi er så glad i!

Aina Stenersen
Vararepresentant til bystyret i Oslo, Frp

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.