Ja til næringsutvikling, men nei til «mur»

Tidligere i våres aksjonert nære beboere mot utbygging av Rosenholm Campus. Om en uke kommer saken til BU på Søndre Nordstrand.

Tidligere i våres aksjonert nære beboere mot utbygging av Rosenholm Campus. Om en uke kommer saken til BU på Søndre Nordstrand. Foto: Arkivfoto

Lokalpolitikerne på Søndre Nordstrand vil gjerne ha næringsutvikling i sitt nærområde, men ikke en bygningsmur mellom Holmlia og Oppegård.

Holmlia/Oppegård: Det er hovedinnholdet i forslag til uttalelse som BU på Søndre Nordstrand skal ta stilling til på sitt møte om en uke.

Del på Facebook

Utalelsesforslaget som er laget av SV-gruppen i bydelen, fikk full oppslutning da det var til behandling i miljø og teknisk komite.

Næringsutvikling

«Bydelsutvalget i Søndre Nordstrand ser positivt på næringsutvikling i grenseområdet mot Oppegård kommune. Det er behov for arbeidsplasser på begge sider av kommune-grensen, og det er bra at det satses på kunnskapsbedrifter og grønn næringsutvikling», heter det innledningsvis i uttalelsen.

For stort

Videre fortelles det om reguleringsplanen for Rosenholm Campus hvor det legges opp til en utvidelse av det eksisterende “IBM”- bygget og parkeringshus med 5 nye hus på hhv 4-5 etasjer mellom det eksisterende bygget og bygrensa tett opp til bebyggelsen i Søndre Nordstrand med en avstand på bare 50 meter til nærmeste borettslag.

«Utbyggingen/ombyggingen av parkeringshuset gir en bygningsmasse som vil ruve sjenerende og virke ødeleggende på et av de siste bevarte kulturlandskap i Oslo. Bydelsutvalget vil bemerke at det er viktig at bygningene framstår i samsvar med landskapsområdet som Rosenholm Campus blir en del av.

For nær bebyggelsen

Det BU kan tenke seg er at det brukes et område lenger syd til utbygging, for dermed kan man spare det som idag er å regne som friområdet og som blant annet brukes av beboere på Bertramjordet. Borettslaget

ligger bare 30 meter fra bygrensen og 50 meter fra det planlagte bygget.

«Bydelsutvalget mener at det vil være svært uheldig å reise et atten meters høyt bygg 50 meter fra nærmeste rekkehus, noe som vil forringe kvaliteten på boområdet. Kommunegrensen mellom Oppgård og Oslo som går akkurat her, må ikke føre til at disse hensyn ikke vektlegges», heter det i forslaget til uttalelse.Bydelsutvalget ber derfor om at Oppegård kommune i samarbeid med arkitekten finner fram til en løsning som ivaretar inntrykket av de myke åsene og som ikke ødelegger siktlinjen mellom gårdene.

BU vil peke på at området det er foreslått å bygge på både vil være ødeleggende for barns lek i området og den bruken Søndre Aas gård idag har her.

Administrasjonen har kart- lagt bruken av området, og den er stor.

Konklusjonen er etter dette at bydelen ber kommunen sentralt argumentere med redusert utbygging og/eller flytte den geografisk.

Saken skal til politisk avgjøresle i Oppgård i juni måned. BU på Søndre Nordstrand tar opp torsdag 19. mai.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.