Jens: – Alle skal ha en trygg jobb

Jens Stoltenberg (Ap)

Jens Stoltenberg (Ap)

LES HVA HØYRE HAR SVART PÅ DE SAMME SPØRSMÅLENE HER

Navn: Jens Stoltenberg

Alder: 50

Bosted: SentrumHva er din hjertesak før valget 2009?

At alle skal ha en trygg jobb. Arbeidsledigheten øker og vi skal gjøre alt vi kan for å trygge arbeidsplassene og skape nye der gamle forsvinner.

Hvordan vil du og ditt parti styrke Oslo-politikken på Stortinget?

Oslo trenger tydelige talspersoner. Den lista Arbeiderpartiet stiller med til valget har kandidater som er glad i byen vår og som vil bidra til at Oslos behov og krav blir hørt.

Hva kommer du til å gjøre for å styrke samarbeidet mellom partiene på Oslo-benken?

Jeg er opptatt av at vi må kunne se over partigrensene for å finne gode løsninger for Oslo.

Hva ønsker du og ditt parti å gjøre for å styrke Oslo-skolen?

Arbeiderpartiet vil styrke skolene i hele landet med flere og bedre lærere og flere skoletimer, samt en time gratis SFO hver dag. Alle skal få tilbud om leksehjelp og elevene skal ha fysisk aktivitet hver dag.

Hva ønsker du og ditt parti å gjøre for helsevesenet i Oslo?

Vi har igangsatt en helsereform som skal gi bedre samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehusene, med særlig vekt på fastleger og forebygging. Det vil gjøre at flere får hjelp tidligere, slik at færre trenger sykehus. I Oslo sliter for eksempel sykehusene med at ferdigbehandlede pasienter blir liggende på sykehus fordi det mangler sykehjemsplasser. Bedre samhandling mellom alle ledd i helsetjenestene vil bidra til å løse dette.

Hva ønsker du og ditt parti å gjøre for kulturlivet i Oslo?

Vi har lovet å fortsette å satse på kultur, gjennom Kulturløftet II. Det betyr at det også i årene framover skal komme store penger til alt fra festivaler til korps. Alle barn skal få tilbud om kulturskole.

Hva ønsker du og ditt parti å gjøre for samferdsel i Oslo?

Vi har fått fortgang i arbeidet med dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Det vil bety mye for de mange som reiser i og gjennom byen. Ellers har vi sørget for mer penger til sykkelveier, jernbane og veier.

Hva mener du om dages bevilgninger til Oslo kommune og bydelene her? Hvilke eventuelle endringer mener du bør gjøres?

Den rødgrønne regjeringen har sørget for mer enn 2 milliarder kroner mer til Oslo. Fordi vi ikke har brukt opp pengene til skattekutt har vi kunnet bruke mye penger på skole, eldre og barnehager. Men fortsatt er det mange uløste oppgaver, derfor mener vi at kommunene må få enda mer penger i årene framover. Så er det viktig hva de som styrer kommunen velger å bruke dem til. I Oslo går kommunen med overskudd, samtidig som det blir færre sykehjemsplasser. Men det er en debatt vi får ta til kommunevalget!

Hva ønsker du å gjøre for å øke tryggheten i gatene i Oslo?

Det viktigste vi gjør for trygghet er god forebygging, gjennom for eksempel ungdomstilbud og kortere skjenketider som vi vet bidrar til mindre vold. I tillegg trenger vi et sterkt og nært politi. I Oslo har regjeringen sørget for mer penger til politiet slik at de har flere politifolk ute og nye politiposter, som den på Furuset og den på Oslo S. Vi skal fortsette satsingen på politi.

Hva ønsker du å gjøre for Oslo ytre vest/ nord (Nordre Aker, Vestre Aker og Ullern)?

Fortsette utbyggingen av sykkelveinettet og følge opp det arbeidet som er gjort med ny markalov, slik at dette fantastiske naturområder er tilgjengelig for alle.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.