Gå til sidens hovedinnhold

Jobber for stillheten

Her ved Alnaelva skal det bli så lite støy som mulig. Det skal Oslo kommune sørge for.

KALBAKKEN: Lyst på litt ro og fred i hverdagen? Da kan du ta deg en tur langs Alnaelva. Området er nemlig ett av 14 områder i Oslo hvor det skal være så litt støy som mulig. Og det med offentlig styring. Mange plages av støy i Oslo. Men fram til nå har tiltak mot støy hovedsaklig bestått av blant annet trafikk -og veiomlegging, bygging av tunneler og montering av støyskjermer.

EU-direktiv

Men så har det kommet en økende bevissthet om støy også utenfor bosteder, påvirker helsen og trivselen til befolkningen. Ett av virkemidlene er å etablere stilleområder. Disse områdene har sin opprinnelse i et EU-direktiv. Det er innarbeidet i forskrift om støy etter forurensnsningsloven. Friluftsetaten er også en sentral bidragsyter i arbeidet.

Helseskadelig støy

Tore Mauseth i Plan -og bygningsetaten (PBL) står på Kalbakkenbrua. Han viser hvor det skal minst mulig støy. Og det er ikke mange erfaringer PBL og Friluftsetaten har med slikt arbeid.

– Hensikten er jo å passe på at bekfolkningens helse blir ivaretatt. Det er dokumentert at for mye støy er helseskadelig for folk. Det er viktig å sikre gode områder for folk. Og da er vassdragene, som Alnavassdraget viktig. En grønn og stille lunge, sier Mauseth.

Ikke helt på plass

To tredjedeler av de stille områdene tilfredstiller kravet. For området på Alna er ennå ikke alt på plass til til det kan godkjennes. Men det kommer. Handlingsplanen mot støy skal sørge for det. Blant annet med fysiske tiltak. Det kan være beplantning, støysvak asfalt, støyskjermer og støyabsorbering, for å nevne noen av tiltakene.

– Det er ikke bra nok her ennå. Men det jobbes med saken. Likevel ble jeg positivt overrasket da jeg tok en tur herfra og opp til Trondheimsveien. Det var overraskende lite støy, sier Mauseth.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre