Gå til sidens hovedinnhold

Jobber på spreng med ny hall

Ny Haugerudhall er på trappene: Prosjektarbeidet er i full gang.

ALNA: Den nye Haugerudhallen skal erstatte den gamle, og er planlagt å inneholde en standard fleridrettshall (håndballstørrelse), minimum 24 x 44 meter, med garderober, det blir tribune for ca. 300 tilskuere, rom for lagring av idrettsutstyr, sekretariat og speakerrom, garderober for fotballanlegget med egen inngang, samt trimrom / vektrom på 150 kvadratmeter.

I tillegg vil det kunne fremmes behov for tilleggsarealer.

Allidrett

Bydel Alna har blitt bedt om å komme med innspill til prosjektarbeidet.

De understtreker viktigheten av at de primære behovene den organiserte

lokale idretten (herunder Haugerud IF) og skolen har for å drive sin aktivitet, blir ivaretatt i en ny

hall.

Uorganisert idrett

– Det er viktig å legge til rette for allsidig bruk, og at det også må gis rom for uorganiserte aktiviteter og at det tilrettelegges for dette i den grad det er mulig og nødvendig, men er bydelen.Det er videre positivt dersom det legges opp til at hallen også kan fungere som en sosial arena.

Bydelen tar derfor i utgangspunkt i at bydelen ikke skal drive egne aktiviteter i hallen, men heller samarbeide med andre om dette. Bydelen viser bl.a. til samarbeidet med Haugerud IF om et

aktivitetstilbud på lørdager (etter modell fra Furuset Forum) som har fungert bra. Dette

samarbeidet kan videreutvikles og her kan det være behov for ytterligere tilrettelegging av

lokalene.

Sosial arena

Et antall fleksible allrom som kan brukes til ulike aktiviteter, både organisert og uorganisert, både idrett og andre aktiviteter (herunder møter). Rommene bør kunne møbleres med bord og stoler, og eventuelt ha speilvegg, lerret, høyttaleranlegg etc.

Tilstrekkelig med lagerrom/boder for tiltenkte aktiviteter utover det som allerede ligger inne. Bygget bør ha en kafé i et oppholds-/serviceareale.

Dette trenger nødvendigvis ikke innebære vesentlig ekstra tilrettelegging, men det kan være behov for eksempelvis en scene. Både hallen og mindre rom (arealer) bør tilrettelegges for utleie (private arrangementer).

Bydelsdirektøren legger frem foralgenen for lokalpolitikerne på kveldens BU-møte.

Reklame

Husker du disse to idiotene?